Szkolenia pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” realizowane są w ramach operacji szkoleniowej objętej umową o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13 dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja szkoleniowa jest realizowana przez Konsorcjum w składzie:

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” - Lider
oraz
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Wielkopolska Izba Rolnicza
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Mazowiecka Izba Rolnicza
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Izba Rolnicza w Opolu

 • Szkolenia mają charakter ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. W szkoleniach mogą wziąć udział również zainteresowani  rolnicy z województw sąsiadujących. 
 • Szkolenia są  bezpłatne i przeznaczone  dla  rolników utrzymujących  stada powyżej 20 loch.
 •  Szkolenia będą  odbywały się w okresie jesienno-zimowym. Planowany początek rozpoczęcia szkoleń: październik 2014.
 • Szkolenia sa dwudniowe, łącznie 16 godzin wykładów połączonych z dyskusją,  w grupach 20 osobowych.

Tematyka szkoleń  

I. Rozród

 1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
 2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
 3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
 4. Czynniki wspomagające rozród
 5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
 6. Rozród jako proces fizjologiczny
 7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
 8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
 9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacyjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
 10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji

II. Odchów prosiąt

 1. Postępowanie z lochą przed porodem
 2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
 3. Wpływ żywienia na płodność i plenność  loch oraz kondycję prosiąt
 4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.

III. Bioasekuracja

 1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
 2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
 3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
 4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand