W 2009 roku  PZHiPTCh „POLSUS” przystąpił do konsorcjum, ubiegającego się przyjęcie do realizacji projektu „BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W roku 2010 projekt został, po dobrych ocenach, przyjęty do realizacji i rozpoczęto wykonanie ustalonych harmonogramów. Projekt obejmuje 43 zadania badawcze w sektorze: wieprzowiny, wołowiny, drobiu, jaja, mleka i dotyczy doskonalenia różnych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa wieprzowego. Część dotycząca wieprzowiny nosi tytuł Pozyskiwanie mięsa wieprzowego wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającego kryteria żywności funkcjonalnej” i  jest realizowana pod głównym nadzorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Osiągnięcie założonego tematem celu jest bardzo złożonym przedsięwzięciem, stąd konieczne stało się powołanie konsorcjum naukowo-przemysłowego, w skład którego weszły ważne krajowe ośrodki naukowe oraz partnerzy gospodarczy z obszaru rolno-spożywczego. Oprócz IGiHZ PAN w Jastrzębcu w projekcie uczestniczą: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytut Zootechniki PIB w Balicach. W skład konsorcjum, obok innych partnerów z obszaru rolno-spozywczego, wchodzi  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Celem badań jest opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego i przetworów z tego mięsa o wysokiej wartości odżywczej i działaniu prozdrowotnym na organizmy konsumentów, przy uwzględnieniu kolejnych etapów jego pozyskiwania:

  • rasy (genotypu) zwierząt,
  • systemu żywienia zwierząt i utrzymania,
  • dodatków paszowych, wpływających na zwiększenie koncentracji składników bioaktywnych,
  • warunków transportu zwierząt, uboju i przechowywania mięsa,
  • oceny jakości tusz i mięsa oraz oceny sensorycznej mięsa i jego wartości odżywczej jako mięsa kulinarnego i przeznaczonego do przerobu.

Poszczególne cele badawcze rozdzielono między różne ośrodki naukowe i ułożono harmonogramy oraz chronologię badań tak, aby wykorzystując ich wyniki na poszczególnych etapach, uzyskać efekt końcowy możliwy do wdrożenia przez partnerów konsorcjum ( m.in. PZHiPTCh „POLSUS”).

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na żywność funkcjonalną.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand