PZHiPTCh „POLSUS” podejmuje szereg inicjatyw na rzecz stabilizacji i ochrony rynku trzody chlewnej.  Prowadzi również działania   promocyjne i informacyjne wspierające  sektor hodowli i chowu świń. Współpracuje w tym zakresie   z wieloma  organizacjami branżowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi. 

W ramach tych działań powstał m. in. System PQS (Pork Quality System) – System Jakości Wieprzowiny, którego „POLSUS” jest   współautorem i współwłaścicielem. System PQS został  uznany  w  2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności.

„POLSUS” jest partnerem w programie współpracy z siecią handlową AUCHAN w zakresie produkcji wieprzowiny wiejskiej ze świń rasy puławskiej oraz  współpracuje z   Krajową Sieci Rozwoju  Obszarów Wiejskich województwa lubelskiego (KSOW).

W ramach indywidualnej współpracy lub jako członek  konsorcjum  bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych    projektach badawczych  (m. in. Q-PorkChains, EconWelfare czy POIG).

Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego realizuje szereg cennych i atrakcyjnych projektów. Corocznie organizowane są  wystawy zwierząt hodowlanych promujące materiał zarodowy. Ze środków FPMWp   powstała "Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030" zawierająca zbiór wytycznych dla branży, których wdrożenie pozwoliłoby na poprawę sytuację w sektorze trzody chlewnej. Zaktualizowano także dane dotyczące wartości dietetycznej  wieprzowiny, a upowszechnianie tych wyników  pozwala na zmianę dotychczasowego wizerunku mięsa wieprzowego jako tłustego i niezdrowego.  Przy udziale kancelarii prawnej zorganizowano  szkolenia dla rolników z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni.

Współpraca z  Fundacją  Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA umożliwiła  zorganizowanie  szkoleń dla rolników z zakresu produkcji mięsa wysokiej jakości,  a w ostatnim czasie z  nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt, co jest zgodne z rekomendacjami zawartymi w Strategii.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand