Główny Lekarz  Weterynarii  poinformował w dniach 7 i 8 lipca br.  o  wystąpieniu kolejnych,  to  jest  piątego  i  szóstego oraz siódmego przypadku  afrykańskiego  pomoru  świń  (ASF)  u  dzików  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Padłe  dziki,  u których  potwierdzono  ASF  znalezione  zostały  w  okresie  między  24 czerwca a 4 lipca 2014  r.  w  powiecie  sokólskim  (5.  przypadek) i białostockim  (6. i 7. przypadek), województwa  podlaskiego.  Próbki  do  badań  pobrano  od  w/w  padłych  dzików  w  ramach  rutynowego  monitoringu,  przy  czym  dodatnie  wyniki  badań  laboratoryjnych  wykonanych przez  krajowe  laboratorium  referencyjne  (PIWet-PIB  w Puławach)  zostały potwierdzone  w  laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej do spraw afrykańskiego pomoru świń.
Opis przypadków
- piąty przypadek - zwłoki  dzika  stanowiącego  piąty  przypadek  (warchlak  w  wieku  ok.  3  miesięcy)  zostały  znalezione w dniu  24  czerwca  2014  r. na  terenie  lasu  w  okolicy  miejscowości  Słoja (gmina  Szudziałowo, powiat sokólski), w odległości około 9 km od granicy z Białorusią.
- szósty  przypadek ASF stanowi  grupa  padłych  dzików  (prawdopodobnie  loszka-matka oraz  trzy warchlaki stanowiące jej miot) znaleziona w dniach 24-30 czerwca 2014 r. w okolicach  miejscowości  Bobrowniki (gmina  Gródek,  powiat  białostocki),  na  obszarze  przygranicznym,  w odległości ok. 5 m od rzeki granicznej Świsłocz.
- siódmy przypadek ASF stanowi grupa sześciu padłych dzików znaleziona w obrębie lasu przez  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  w  dniu  4  lipca  2014  r.  na  terenie  gminy  Gródek  (powiat  białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 1 km od miejscowości Łużany i ok. 4  km od granicy polsko-białoruskiej.

Powyższe przypadki ASF u dzików w Polsce zlokalizowane są na ustanowionym w lutym br.  obszarze   objętym   ograniczeniami,   na   którym   obowiązują   stosowne   nakazy,   zakazy  i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand