Warszawa, 23.09.2014 r.

Zamawiający:

PZHiPTCh „POLSUS”

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

Oferent: wszyscy wykonawcy

Numer sprawy: 1/2014/DRiW/FAPA

Dotyczy:

postepowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu  nieograniczonego na  realizację drugiego etapu szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2014/DRiW/FAPA jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty złożone przez 10 Wykonawców:

 

Lp.

Pozycja w rankingu

Nr oferty

Wykonawca - nazwa

Wykonawca - adres

Cena brutto oferty

Liczba punktów

1.

1

1

Robert Wika

Ul. Sosnowa 7, 98-240 Szadkowice Ogrodzim

150,00

100

2.

1

2

Zygmunt Pejsak

Ul. Kościuszki 8B, 24-100 Puławy

150,00

100

3.

1

3

Dariusz Kowalewski

Zduny 5, 99-440 Zduny

150,00

100

4.

1

4

Stanisław Kondracki

Ul. Kurpiowska 5/15, 08-110 Siedlce

150,00

100

5.

1

5

Iwona M. Stankiewicz

Ul. Grunwaldzka 6/6, 19-400 Olecko

150,00

100

6.

1

6

Aleksander Skoracki

Os. Na Murawie 13/5, 61-655 Poznań

150,00

100

7.

1

7

Jarosław Wojciechowski

Ul. Drzymały 3, 86-300 Grudziądz

150,00

100

8.

1

8

Artur Jabłoński

Ul. Kajetanów 48a, 24-100 Puławy

150,00

100

9.

1

9

Magdalena Rajska

Łomy 38, 11-042 Jonkowo

150,00

100

10.

1

10

Stanisław Piątkowski

Ul. Zbiegniewskiej 97, 87-800 Włocławek

150,00

100

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty 10 wykonawców uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o zastosowane kryteria wyboru – 100% cena i spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie oferty złożone w przetargu nr 1/2014/DRiW/FAPA w liczbie 10 (słownie: dziesięć), zostały złożone w wymaganym terminie i nie podlegały odrzuceniu z powodów formalno-prawnych. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy w sprawie realizacji poszczególnych części zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą podpisywane sukcesywnie od 1 października 2014 r. do  10 października 2014 r. 

Nieprzystąpienie przez wybranych Wykonawców do zawarcia umowy w ww. terminie skutkować będzie uznaniem, iż uchylił się on od zawarcia umowy i zastosowaniem przez Zamawiającego art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Pliki do pobrania:

-lista ofert

 

Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand