Przetarg nieograniczony na zakup usług restauracyjnych i dotyczących podawania posiłków oraz usług hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w czasie realizacji I etapu szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.

 Sprawa numer 3/2013/DRiW/FAPA

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 90, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.) na zakup usług restauracyjnych i dotyczących podawania posiłków oraz usług hotelarskich podczas realizacji I etapu szkoleń pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”

 

Numer ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 512720-2013

Dokumenty do pobrania:

- SIWZ

- Ogłoszenie

- Formularz oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałau w postępowaniu

- Załacznik nr 1do oświadczenia  o spełnieniu warunków

- Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand