Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2013/M/FPMWp na przygotowanie oraz realizację kampanii promocyjnej świń polskich ras zachowawczych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

 

Partner of Promotion sp. z o.o. lidera w konsorcjum z firmą Tailor & Baker – Partner of Promotion sp. z o.o. Sp. k.

Adres siedziby lidera konsorcjum: ul. Belgradzka 8 lok. 01, 02-793 Warszawa

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie oferty w liczbie 21 (słownie: dwadzieścia jeden), zostały złożone w wymaganym terminie i nie podlegały odrzuceniu z powodów formalno-prawnych. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Umowa w sprawie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie podpisana najwcześniej w dniu 8 kwietnia 2013 r. 

Informacje dotyczące wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu wraz z punktacją znajdują się poniżej.

 

Ranking ofert według uzyskanej punktacji. Maksymalna liczba punktów, którą mógł otrzymać Wykonawca wynosiła 100.

Poz.

Nr

oferty

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena brutto

(zł)

Cc

Ck

Cgd

Liczba punktów

(Cc+ Ck+ Cgd)

1

10

Partner of Promotion sp. z o.o.

Ul. Belgradzka 8 lok. 01, 02-793 Warszawa

966 042,00

8,20

58

28

94,20

2

19

ECORYS Polska sp. z o.o.

Ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa

972 241,83

8,20

54

28

90,20

3

12

PROPUBLIC sp. z o.o.

Ul. Górskiego 6/73, 00-033 Warszawa

999 584,41

8,00

41

28

77,00

4

7

JB comm.

Ul. Mochnackiego 29/1, 02-041 Warszawa

795 883,80

10,00

45

20

75,00

5

8

ITBC Communications sp. z o.o.

Ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa

968 625,00

8,20

45

21

74,20

6

3

Profile Public Relations sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa

942 774,09

8,40

36

20

64,40

7

11

KDK sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

958 170,00

8,30

29

23

60,30

8

6

Grandma Małgorzata Rogozińska-Dzik

Ul. Sady Zawadowskie 5 lok. 2, 02-991 Warszawa

989 320,67

8,00

30

20

58,00

9

15

Adwertajzing sp. z o.o. – sp. k.

Ul. Kombatantów 61, 05-500 Piaseczno-Julianów

895 624,50

8,90

29

19

56,90

10

21

ComPress S.A.

Ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa

895 194,00

8,90

30

17

55,90

11

5

Testa Communications sp. z o.o.

Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

988 439,00

8,00

29

18

55,00

12

9

INFINITY MEDIA sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 8, 00-789 Warszawa

998 855,33

8,00

27

20

55,00

13

13

ARENA MEDIA COMMUNICATIONS sp. z o.o.

Ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

966 855,00

8,20

26

20

54,20

14

17

ArtGraph sp. z o.o.

Ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa

986 659,56

8,10

24

21

53,10

15

4

Fabryka Komunikacji Społecznej

Ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa

1 000 000,00

8,00

22

22

52,00

16

1

Grupa ADWEB Bartłomiej Juszczyk

ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków

950 790,00

8,40

22

19

49,40

17

20

Fisher & Zubek PR partners

Ul. Nowy Świat 49/302, 00-042 Warszawa

997 037,32

8,00

18

21

47,00

18

14

WORLD MEDIA Corporation

Biuro: ul. Chmielna 35/6, 00-021 Warszawa

983 191,95

8,10

18

19

45,10

19

16

Planners Polska sp. z o.o.

Ul. Wawrzyniaka 13/1, 70-392 Szczecin

968 834,10

8,20

14

21

43,20

20

2

Internetowy Dom Mediowy NET S.A.

Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

938 756,00

8,50

14

20

42,50

21

18

Eura7 sp. z o.o.

Ul. Spasowskiego 6/4, 31-139 Kraków

954 603,00

8,30

15

19

42,30 

Kryteria oceny (par. 8 SIWZ)

Symbol

Kryterium

Cc

Cc= x 10   (0-10pkt)

Ck

Ocena kreacji i ogólnej koncepcji kampanii

  • adekwatność koncepcji kreacji do idei projektu (0-15 pkt.)
  • zauważalność i siła oddziaływania przekazu (0-15 pkt.)
  • czytelność i spójność komunikatu  (0-15pkt)
  • poziom artystyczny (0-15pkt)

Cgd

Dopasowanie działań do grupy docelowej (0-30 pkt)

Cc+ Ck+ Cgd = max. 100

 

 Dokumenty do pobrania:

-Skan listy ofert

Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand