Numer ogłoszenia: 334860 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328842 - 2010 data 12.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS",
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 0-22 4915511, 6679307, fax. 9022 7230083.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.10.2010.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa, 90 02-495 Warszawa..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa, 90 02-495 Warszawa..


Pobierz specyfikacje przetargu tutaj

Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand