Stały komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz UE (SCoPAFF) oficjalnie przyjął projekt rozporządzenia Komisji zezwalającego na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) drobiu, trzody chlewnej, owadów oraz kolagenu i żelatyny przeżuwaczy w paszach.

Przedstawiciele państw członkowskich UE w SCoPAFF poprali projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, które dopuści krzyżowe stosowanie przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Rozporządzenie zostało przyjęte 25 głosami za i 2 wstrzymującymi się. Projektem zajmie się teraz Parlament i Rada, które wydadzą decyzję w ciągu 3 miesięcy. Brak sprzeciwu umożliwi formalne przyjęcie rozporządzenia przez Komisję oraz publikację w Dzienniku Urzędowym.

Przetworzone białko owadzie oraz przetworzone białka zwierzęce pochodzenia drobiowego (PAP) wydają się obecnie dwoma niezwykle perspektywicznymi źródłami białka w żywieniu trzody chlewnej. Stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego umożliwi maksymalne wykorzystanie zasobów, a tym samym osiągnięcie celów zrównoważenia żywności zawartych w strategii „od pola do stołu”.

Możliwości  stosowania tego komponentu paszowego może również stworzyć nowy rynek dla producentów drobiu, trzody chlewnej i owadów w UE, a także dla producentów pasz. Stosowanie PAP pozwoli zmniejszyć zależność od niezrównoważonego importu soi i zwiększyć produkcję białka w UE.

Źródło: COPA COGECA

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand