Uwagi do projektu Krajowego Planu Strategicznego zgłoszone przez PZHiPTCh „POLSUS”

 1. Interwencja Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów/ do młodego bydła/ do owiec /do kóz/ do buraków cukrowych/ do chmielu/ do lnu/ do konopi/ do pomidorów/ do truskawek/ do ziemniaków skrobiowych/ do paszowych roślin wysokobiałkowych/ do roślin wysokobiałkowych na nasiona
 • Wnioskujemy o uwzględnienie wparcia dla świń - ważnego gatunku zwierząt  gospodarskich w ramach dedykowanej  Interwencji:  Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji świń
 • Wnioskujemy o uwzględnienie wsparcia dla stad zarodowych w ramach dedykowanej Interwencji:  Wsparcie dochodów związane z wielkością hodowli zarodowej  świń.

Hodowla zarodowa jest  działalnością prowadzoną w cyklu zamkniętym, na rasach czystych i wymaga większych umiejętności niż np. tucz. Hodowcy nie mogą  skorzystać z efektów heterozji i z  meblowania miotów. Koszty ponoszone na hodowlę zarodową są wyższe niż chów tuczników i wynikają m.in. z innego żywienia, podwyższonych standardów utrzymania i partycypowania hodowców w kosztach oceny wartości użytkowej.

Gospodarstwa zajmujące się hodowlą zarodową podlegają tym samym prawom rynkowym co inne gospodarstwa - są to  m.in. niestabilne warunki pracy wynikające z  ASF i  COVID-19, drożejące pasze, import prosiąt, mięsa i półtusz, kłopoty w obrocie materiałem hodowlanym oraz w sprzedaży tuczników. Ponoszą ryzyko produkcyjne. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz zakłóceniami na rynku spowodowanymi COVID-19 hodowcy nie zwiększają stanów loch hodowlanych, a często zmuszeni są do podejmowania ostatecznych decyzji polegających na rezygnacji z hodowli.

Gospodarstwa zajmujące się hodowlą zarodową, to najczęściej małe gospodarstwa, a hodowcy wobec ASF i COVID coraz częściej ograniczają lub wręcz rezygnują z działalności. W strukturze  stad hodowlanych stada do 10 loch stanowią ok. 20%; stada od 11-20 loch to 37%; stada 21-50 loch stanowią 32%; stada od 51-100 loch to 9% i 1% stad o liczbie loch pow. 100 szt.

Gospodarstwa trzodowe, w tym hodowla zarodowa świń, to wyspecjalizowane gospodarstwa. Zapewniają w dużym stopniu bezpieczeństwo żywnościowe kraju i gwarantują krajowe bezpieczeństwo hodowlane. Powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie, które będzie stanowiło zachętę do kontynuowania produkcji rolnej.

„POLSUS” jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg hodowlanych i oceny wartości użytkowej świń od wielu lat obserwuje dramatyczny spadek populacji loch hodowlanych. Od 2003 roku liczba loch objętych oceną zmniejszyła się odpowiednio o 83% w stadach ras polskiej białej zwisłouchej i 80% u wielkiej białej polskiej. Przy braku własnego potencjału genetycznego w postaci wystarczającej liczby loch hodowlanych trudno będzie odbudować pogłowie świń i zapewnić bezpieczeństwo hodowlane, skazując krajową produkcję nie tylko na import prosiąt i warchlaków, ale także import loch i knurów. Ww. rasy zostały w 2018 r. wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowią  bazę do produkcji surowca, który może być oznaczony jako Produkt polski  oraz spełniają wymagania do produkcji w systemie jakości PQS uznanym przez MRiRW  za krajowy system jakości żywności.

 1. Interwencja Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)  
 • Wnioskujemy o dodanie zapisu, że wykluczenia nie dotyczą stad zarodowych, które prowadzą hodowlę świń zgodnie z zatwierdzonymi programami hodowlanymi.
 • Wnioskujemy, aby w przypadku inwestycji budowlanych w pierwszej kolejności wspierane były inwestycje na  budowę chlewni  dla loch. Będzie to wspierało odbudowę pogłowia świń w Polsce.
 • Wnioskujemy o zwiększenie kwoty na inwestycje związane z budową chlewni dla loch

Zaplanowana kwota 1 mln zł - w przypadku inwestycji budowlanych jest niska; koszt stanowiska dla lochy to ok. 12-14 tys. zł, co pozwala na budynek ze stanowiskami dla  70-80 loch. Wskazane byłoby dofinansowanie chlewni na min. 120-150 stanowisk dla loch.

 • Wnioskujemy o dodanie zapisu, który umożliwi zakup zwierząt hodowlanych na zasiedlenie chlewni lub na wymianę stada podstawowego. Kupowane zwierzęta powinny  pochodzić  ze stad objętych oceną wartości użytkowej i mieć potwierdzoną użytkowość na  świadectwie  zootechnicznym

Interwencja nie przewiduje  możliwości zakupu zwierząt  hodowlanych na zasiedlenie chlewni lub na wymianę stada podstawowego, mimo że to one podnoszą  konkurencyjność, wartość dodaną, podnoszą jakość produkcji, umożliwiają zamianę profilu produkcji. Możliwość taką przewidziano natomiast w Interwencji: Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wskazując, że celem tego działania jest pomoc w odbudowie liczebności pogłowia pszczół w Polsce i poprawa jego wartości użytkowej ( refundacja zakupu pszczół).

Zakup zwierząt hodowlanych powinien dotyczyć wyłącznie tych, które mają potwierdzona użytkowość na świadectwie zootechnicznym i pochodzą ze stad objętych oceną wartości użytkowej.

 1. Interwencja Ekoschemat - praktyki korzystne dla środowiska i klimatu/ Rolnictwo ekologiczne/Dobrostan zwierząt
 • Wnioskujemy o uwzględnienie w Interwencji Ekoschemat - praktyki korzystne dla środowiska i klimatu również produkcji zwierzęcej

Interwencja nie przewiduje wsparcia dla produkcji zwierzęcej, gdzie też można zastosować praktyki ograniczające emisję amoniaku, np. normowanie dawek pokarmowych, żywienie wielofazowe, wykorzystywanie zwierząt o określonej wydajności (zakup zwierząt hodowlanych poddanych ocenie wartości użytkowej potwierdzonej świadectwem zootechnicznym), stosowanie w produkcji zwierzęcej środków ograniczających emisję amoniaku, a tym samym odory.

 • Wnioskujemy o uwzględnienie działań mających na celu podnoszenie zdrowotności zwierząt poprzez dofinansowanie programów profilaktycznych,  zwrot kosztów badań laboratoryjnych, stałej opieki weterynaryjnej nad stadem.

Wprowadzenie dopłata, np. za stałą opiekę weterynaryjną czy profilaktyczne programy zdrowotne wpływałaby również na końcową  jakość produktów. Stosowanie  substancji ograniczających udział amoniaku wpływałoby na poprawę jakości życia na wsi. Podnoszenie zdrowotności zwierząt poprzez dofinansowanie  programów profilaktycznych dla zwierząt, zwrot kosztów badań laboratoryjnych, stałej opieki weterynaryjnej nad stadem  pozwoli również  na  ograniczenie stosowania antybiotyków.

 • Wnioskujemy o zmianę i rozszerzenie katalogu praktyk dobrostanowych

Propozycja bazuje na dotychczasowym rozwiązaniu tj. z roku 2020, które główny nacisk kładzie na zwiększoną o 20% powierzchnię i dostęp do wybiegów, który obecnie ze względu na ASF  nie może być uwzględniany. Ponadto zwiększenie powierzchni użytkowej jest spektakularnym działaniem, ale wymaga ograniczenia produkcji. Wg szacunku POLSUS  z tego działania skorzystało ok. 10% hodowców świń, co wskazuje, że proponowany katalog działań dobrostanowych jest dla wielu rolników rudny do spełnienia.

 1. Interwencja - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • Wnioskujemy, aby wsparcie w ramach ochrony zasobów genetycznych objęło również samce poszczególnych ras objętych programami ochrony.
 1. Interwencja Inwestycje zapobiegające ASF
 • Wnioskujemy o dodanie zapisu, że wykluczenia nie dotyczą stad zarodowych, które prowadzą hodowlę świń zgodnie z zatwierdzonymi programami hodowlanymi.
 1. Interwencja Premie dla młodych rolników
 • Ze względu na wprowadzone ograniczenia dot. wielkości gospodarstwa wnioskujemy o dodanie zapisu: wykluczenia nie dotyczą stad zarodowych, które prowadzą hodowlę świń zgodnie z zatwierdzonymi programami hodowlanymi.
 • Wnioskujemy o podwyższenie górnej granicy wieku dla rolników ubiegających się o wsparcie. Podobny wniosek zgłosiliśmy dla Interwencji Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników

Interwencja wymaga spełnienia wielu  warunków (aż 9) i wskazuje na nierówne traktowanie rolników: tylko młodzi rolnicy, wymagane gospodarstwo o określonej powierzchni.

Tylko ta interwencja przewiduje zakup zwierząt, ale wyeliminowane są  małe gospodarstwa, które prowadzą hodowlę zarodową, gdzie również prowadzi się wymianę stada.

Interwencja przeznaczona jest dla młodych rolników, czyli do wieku 40 lat. Wyznaczenie granicy wiekowej uniemożliwia skorzystanie ze wsparcia rolnikom, którzy aktywnie działają na rynku, ale nie mieszczą się w proponowany granicy wieku, tj. 40 lat, co może być odebrane jako dyskryminujące i nierówne traktowanie rolników, dlatego warto rozszerzyć zakres wiekowy rolników.

 1. Interwencja Premia na rozwój małych gospodarstw
 • Ze względu na wprowadzone ograniczenia dot. wyłączenia gospodarstw trzodowych i wielkości gospodarstwa wnioskujemy o dodanie zapisu, że  wykluczenia nie dotyczą stad zarodowych, które prowadzą hodowlę świń zgodnie z zatwierdzonymi programami hodowlanymi.
 1. Interwencja Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Wnioskujemy, aby dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich obejmowały także ubezpieczenia od chorób.

Firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać zwierząt od chorób (np. ASF), stąd mniejsze zainteresowanie rolników ubezpieczeniem; często podstawowe ubezpieczenie gospodarstwa  jest w ubezpieczeniu gospodarstwa w ramach OC .

 1. Interwencja Tworzenie i rozwój grup producentów rolnych i organizacji producentów
  Zakładana jest promocja umów - ale przy braku egzekwowania wymaganych zapisów i stosowanych obejść (zawierane umowy w dniu dostawy, bez gwarancji ceny, sposobu jej ustalenia) - nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu wartości. Dlatego wnioskujemy o egzekwowanie zawierania umów, przy czym umowy muszą zawierać odniesienie do ceny - w jaki sposób będzie ona ustalana, musi być wskazany mechanizm cenowy;
 2. Interwencja Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności
 • Wnioskujemy o uwzględnienie wsparcia na promocję ras zachowawczych oraz  produktów z Listy Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez MRiRW.
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj