We wrześniowym raporcie FAO podwyższyło oszacowanie globalnej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 – w sumie o 14 mln ton w porównaniu z poprzednim raportem do 2 512 mln ton (łącznie z ryżem). Światowe zbiory pszenicy zostały oszacowane na 716,5 mln ton, tj. tylko nieznacznie poniżej poziomu odnotowanego sezon wcześniej. Produkcja w Chinach, Rosji, na Ukrainie i w USA jest obecnie przewidywana na wyższym poziomie niż wcześniej. W porównaniu z sezonem 2013/14 znaczne wzrosty zbiorów odnotowały następujące kraje: UE, Argentyna, Brazylia, Chiny, Indie oraz Rosja. Zwyżki produkcji w tych krajach z nadmiarem zrekompensowany gorsze wyniki w Australii, USA i Kanadzie. Obecna prognoza dla Kanady wynosi 26 mln ton, tj. o 26% mniej niż w ubiegłym, rekordowym sezonie. Podwyższono również przewidywane zbiory zbóż paszowych. Szacunek globalnej produkcji został podniesiony o 0,6% (co odpowiada ok. 8 mln ton ziarna) i związany był przede wszystkim z nadspodziewanie dobrymi perspektywami zbiorów kukurydzy w USA. Tak więc prognozowana światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2014/15 została zweryfikowana do 1 295 mln ton, co oznacza jednak niewielki spadek (o 1,1%) w porównaniu z rezultatem z poprzedniego sezonu. W porównaniu z wcześniejszym raportem pogorszyły się natomiast perspektywy zbiorów ryżu – o około 3 mln ton – ze względu na niedostateczne opady deszczu w niektórych rejonach i obawy o skutki zjawiska El Nino w takich krajach jak Chiny, Indie, Indonezja, Filipiny czy Sri Lanka.

Całkowite zużycie zbóż w sezonie 2014/15 jest przewidywane na 2 465 mln ton, tj. o 2% więcej niż w poprzednim sezonie. Wzrost konsumpcji odzwierciedla przede wszystkim zwiększone zużycie na cele paszowe w perspektywie obfitej podaży zbóż i spadających cen. Zużycie paszowe w skali globu jest prognozowane na 875 mln ton, tj. o 3 % więcej niż w sezonie 2013/14. Całkowite zużycie na cele konsumpcyjne jest prognozowane w wysokości 1 107 mln ton, tj. o 1,2% (ok. 13 mln ton) więcej niż w poprzednim sezonie. Spodziewany wzrost będzie szedł w parze z wzrostem populacji, co oznacza stabilne zużycie zbóż per capita w skali świata.

Poziom zapasów końcowych wzrośnie o 12 mln ton do 616 mln ton, tj. o 12 mln ton powyżej poprzedniej prognozy i ponad 6% (o 37 mln ton) więcej w porównaniu z poziomem zapasów na początku sezonu. W oparciu o najnowsze prognozy FAO skalkulowało współczynnik zapasy-do-zużycia w wysokości 24,7%, w porównaniu do 23,5% w sezonie 2013/14. Jest to wysoki poziom współczynnika, znacznie przekraczający najniższą jego wartość wynoszącą 18,4%, odnotowaną w sezonie 2007/08.

W największym stopniu wzrosną zapasy zbóż paszowych – o 11% do 248 mln ton w większości dzięki spodziewanym wysokim zbiorom kukurydzy w USA i Chinach. Zapasy pszenicy zwiększą się o 8% do 188 mln ton, co będzie przede wszystkim odzwierciedlało wysoki poziom produkcji w Azji i krajach WNP.

W przypadku ryżu spodziewany jest natomiast spadek zapasów końcowych – o 3,6 mln ton do 179,4 mln ton.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie FAO

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand