W pierwszym kwartale 2014 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz importu. Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1% do 370,9 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 3% do 852,8 mln EUR. W rezultacie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 481,9 mln EUR wobec minus 461,9 mln Euro rok wcześniej. Wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów oraz śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.
W pierwszej połowie 2014 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa podobnie jak w poprzednich latach dominował import. Wartość importu wzrosła o około 3% do 852,8 mln EUR wobec analogicznego okresu roku 2013. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 76% w ujęciu ilościowym w tym – 62% stanowiła śruta sojowa. Wartość zakupów śruty sojowej w pierwszej połowie 2014 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 14% do około 382,5 mln EUR, przy około 10% wzroście ich wolumenu do 882,6 tys. ton.
W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 1% wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 370,9 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 15% do 714,7 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów (olej rzepakowy), śrut (śruta rzepakowa), potem margaryn oraz nasion.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand