W dn. 13 października br. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. W porządku obrad znalazła się m.in. wymiana opinii na temat sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń (ASF) w UE. Delegacje Polski oraz krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) zwróciły się do Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia na działania ograniczające rozprzestrzenianie się tej choroby na obszarze UE. Zdaniem tych delegacji Komisja powinna koordynować działania weterynaryjne i sanitarne na szczeblu unijnym oraz zapewnić pokrycie ze środków UE większości kosztów przeznaczonych na zapobieganie, kontrolę i zwalczanie ASF, w tym kosztów pobierania próbek i badań laboratoryjnych. Komisja powinna również rozważyć refundację kosztów działań weterynaryjnych i sanitarnych, zastosowanych w celu zwalczania ognisk choroby – np. ubój i utylizację świń, dezynfekcję itp. Komisarz Cioloş potwierdził, że w ramach obecnego funduszu weterynaryjnego UE pokrywa połowę kosztów działań związanych ze zwalczaniem chorób zwierząt. Wielkość współfinansowania ze środków unijnych może wzrosnąć do 75% w przypadku państw członkowskich, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest niższy od 90% średniej UE. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku m.in. Polski i krajów bałtyckich. Propozycja zwiększenia dofinansowania z funduszy UE do 75% zyskała poparcie Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Hiszpanii. Zdaniem Komisji wzrost unijnego wkładu do 100% byłby jednak trudny do uzasadnienia ze względu na brak dostatecznych argumentów na wystąpienie poważnego zaburzenia w gospodarce UE. Komisja zadeklarowała również gotowość przedyskutowania innych form wsparcia technicznego i finansowego na lata 2014-2015.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Rada UE, Agra Facts z dn. 13.10.14


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand