Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wniosek w tej sprawie złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Kwestionował on zgodność z ustawą zasadniczą zakaz uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. Zatem, z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny i niezagrożony karą. Problem prawny zrodził się, gdy w 2012 r. TK orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Kwestię miała rozwiązać rządowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która miała dopuścić ubój rytualny. W lipcu 2013 r. Sejm odrzucił jednak ten projekt. W Sejmie jest obecnie projekt obywatelski (taki sam, jak ten odrzucony). Dopuszcza on ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz wprowadza zakaz stosowania podczas tego typu uboju tzw. klatek obrotowych. Zdaniem Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego wyrok TK oznacza, że w Polsce będą obowiązywały przepisy unijnego rozporządzenia dopuszczającego ubój zwierząt bez ogłuszenia na cele religijne. Według niego taki ubój będzie też możliwy na potrzeby wspólnot religijnych poza Polską. Według Sawickiego po publikacji wyroku TK w Polsce będą obowiązywały bezpośrednio przepisy z rozporządzenia unijnego, jako aktu do bezpośredniego stosowania. Chodzi o unijne rozporządzenie WE 1099/2009 z 24 września 2009 r. Do tego rozporządzenia Polska będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za jego nieprzestrzeganie. W dokumencie mogą się znaleźć przepisy np. dotyczące odstępstw oraz kontroli lekarza weterynarii. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację orzeczenia TK, ale jego zdaniem z przedstawionego uzasadnienia wyroku TK wynika, że ubój bez ogłuszenia będzie można przeprowadzać także na eksport. TK uznał, że wiele krajów UE stosuje ubój rytualny, a zwierzęta z Polski są przewożone do tych krajów i tam ubijane. Sawicki dodał też, że TK uznał, iż notyfikacja dokonana w 2012 r. nie ma mocy prawnej. Sprawa dotyczy notyfikacji wysłanej przez resort rolnictwa do Komisji
Europejskiej informującej, że w Polsce ubój bez ogłuszania jest niemożliwy, gdyż nie dopuszczają go przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Szef resortu rolnictwa ocenił, że w sytuacji, gdy unijne prawo obowiązuje wprost, nie ma potrzeby zmiany ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. Wyrok TK daje szansę na pozyskanie nowych rynków zbytu na wołowinę z Polski, takich jak Emiraty Arabskie czy Algieria, a to z kolei pozwoli na zwiększenia zainteresowania hodowlą bydła mięsnego w naszym kraju.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: PAP i inne


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand