W odpowiedzi na pismo dyrektora Tadeusza Blicharskiego z dnia  9 grudnia 2014 r.  skierowane do Pana Antonio Tavaresa (pismo w załączniku), szefa grupy roboczej ds. wieprzowiny w COPA/COGECA, w sprawie przedłużającego się trendu spadkowego cen żywca w Polsce, otrzymaliśmy informację, że sytuacja ta dotyczy także innych krajów UE i jest to sprawa priorytetowa dla COPA/COGECA. Zarówno przewodniczący COPA, jak i przewodniczący COGECA  alarmują  komisarzy europejskich o trudnej sytuacji w sektorze produkcji wieprzowiny w krajach Wspólnoty. Obie organizacje lobbują w KE na rzecz wprowadzenia przynajmniej dopłat od prywatnego przechowalnictwa mięsa wieprzowego, na co Komisja nie jest zbyt przychylna. COPA/COGECA przeprowadziła również analizę potencjalnych rynków alternatywnych dla unijnej wieprzowiny w sytuacji zamkniętego rynku rosyjskiego. Korzystając z sytuacji, eksport z Kanady i USA zastąpił unijne podroby oraz tłuszcze na rynku rosyjskim. Oznacza to, że UE nieprędko odzyska ten rynek zbytu.

Tavares podkreślił, że COPA/COGECA wywiera presję na ministrów rolnictwa krajów członkowskich, aby wprowadzili bardziej celowe wsparcie dla rolników, którzy bezpośrednio odczuwają skutki zamknięcia rynku rosyjskiego na wspólnotowe towary.

W trudnej sytuacji znalazła się Dania, największy eksporter wieprzowiny w UE, ale także sektory produkujące mleko, warzywa i owoce. Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA/COGECA, apelował o uruchomienie finansowego wsparcia dla rolników poza mechanizmem WPR, ponieważ zaistniały kryzys jest wynikiem skomplikowanej sytuacji politycznej a nie rynkowej, którego realne straty finansowe ponoszą unijni rolnicy. COPA/COGECA szacuje, że w 2015 roku powinna zostać zabezpieczona kwota co najmniej 344 milionów Euro w ramach funduszu kryzysowego. Pieniądze z funduszu powinny zostać wykorzystane na samym końcu, kiedy zostaną wyczerpane już inne możliwości wsparcia finansowego dla rolników. W chwili obecnej chłodnie w Europie wypełnione są zapasami mało wartościowych elementów tusz wieprzowych, czyli tłuszczami i podrobami, powinny one zostać przeznaczone na cele niespożywcze, np. do produkcji energii, żeby jak najszybciej uwolnić magazyny z zalegających zapasów. Potrzebne jest wsparcie finansowe na poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz zniesienie barier w handlu wieprzowiną z innymi krajami. Wskazana jest również szersza promocja mięsa wieprzowego na rynkach krajów trzecich oraz wewnątrz Unii.


Pismo do A. Tavaresa

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand