Jak podaje Komisja Europejska (KE) w listopadzie 2014 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-17,9%). Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zmniejszyła się w listopadzie 2014 r. w stosunku do października minionego roku o 1,8%. W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1408,50 EUR/t. Dla porównania średnia cena mięsa wieprzowego na rynku światowym wynosiła 1547,30 EUR/t (1929,80 USD/t). W listopadzie 2014 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zwiększyła się w porównaniu ze średnią ceną z listopada 2013 r. o 4,5%, natomiast w stosunku do ceny z października 2014 r. obniżyła się o 16,1%. W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 9% niższym od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym. W listopadzie 2014 r. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3631,70 EUR/t, tj. była o 3,7% niższa niż w listopadzie 2013 r. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w listopadzie minionego roku była o 0,8% wyższa niż w październiku 2014 r. W listopadzie 2014 r. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 4622,4 EUR/t (5765,10 USD/t), tj. była o 42,7 % wyższa niż rok
wcześniej, ale jednocześnie o 2,2% niższa w stosunku do ceny z października 2014 r. W omawianym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła -21%. Ponadto w listopadzie 2014 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 1835,40 EUR/t. Była ona o 9% niższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 2013,9 EUR/t (2511,70 USD/t). W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii obniżyła się o 2,3%, natomiast miesięcznym spadła o 0,6%. Na rynku światowym średnia cena mięsa drobiowego r/r wzrosła o 8,8%, natomiast m/m pozostała na niezmienionym poziomie.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand