W bieżącym tygodniu na kluczowych giełdach przeważały zniżkowe tendencje cen zbóż. Prawdopodobnie jest to skutek zwiększającej się presji podażowej na rynku zbożowym i rynku soi. Pod koniec tygodnia notowania pszenicy na Euronext w najbliższym kontrakcie wynosiły 185,5 EUR/tonę, tj. o 0,9% mniej w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jeszcze większe były zniżki notowań kukurydzy – w marcowym kontrakcie – o 2,9% do 148,5 EUR/tonę.

Spadki cen pszenicy na unijnych giełdach były mniejsze niż w USA. W dalszym ciągu notowania pszenicy konsumpcyjnej w UE są bowiem wspierane przez utrzymujący się wysoki eksport. W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla aż 912 tys. ton pszenicy miękkiej. Słabe euro nadal działa na korzyść eksporterów z Unii.

Warto podkreślić, iż w sezonie 2014/15 Polska umocniła swoją pozycję w gronie kluczowych unijnych dostawców pszenicy. Wyniki wywozu tego gatunku za 2014 rok są imponujące – 3,2 mln ton. Niestety pszenica jest wyjątkiem, gdyż w przypadku pozostałych liczących się gatunków ubiegłoroczne wyniki sprzedaży zagranicznej są gorsze niż w 2013 roku.

Pierwsze oceny kondycji pszenicy ozimej we Francji są bardzo wysokie, daje to podstawy do formułowania optymistycznych prognoz zbiorów tego gatunku w kolejnym sezonie.

Wyraźne spadki notowań zbóż wystąpiły na amerykańskich giełdach. Na CBoT pszenica w kontrakcie marcowym potaniała przez ostatni tydzień o 4,6% do 184,9 USD/tonę, a kukurydza o 2,5% do 149,6 USD/tonę. Spadki cen wystąpiły także w przypadku pszenicy HRW na KCBT – o 3,2% do 193,7 USD/tonę (kontrakt marcowy) i pszenicy HRS na MGE – o 4% do 202,5 USD/tonę (kontrakt marcowy).

Silny dolar sprawia, że amerykańska pszenica ma trudności w konkurowaniu o kluczowe rynki zbytu w bieżącym sezonie. W tym tygodniu eksport pszenicy z USA wyniósł 328,3 tys. ton i mieścił się w przedziale prognozowanym przez analityków (200-400 tys. ton). Jednak tempo sprzedaży w dalszym ciągu jest niezadowalające. Wyeksportowano do tej pory 21,3 mln ton, w porównaniu do 28,1 mln ton w tym samym okresie sezon wcześniej.

Warto odnotować, iż po pierwszym anulowanym przetargu, egipski GASC zdecydował się ostatecznie na zakup amerykańskiej pszenicy HRW, tak aby wykorzystać środki z linii kredytowej przyznanej Egiptowi przez USA. Jednak sprzedaż 290 tys. ton pszenicy to raczej krótkotrwała „radość” dla eksporterów. Ostatnio w przetargach na dostawy pszenicy do Egiptu wygrywały oferty francuskie i rumuńskie.

Spowalnia tempo eksportu kukurydzy z USA. W tym tygodniu wywóz wyniósł 715,8 tys. ton – znacznie poniżej oczekiwań handlowców (w przedziale od 900 tys. ton do 1,1 mln ton). Pomimo to dotychczasowe wyniki eksportu kukurydzy z USA są bardzo dobre. Skumulowany wywóz osiągnął już 34,8 mln ton.

W Stanach utrzymuje się relatywnie wysokie tempo produkcji bioetanolu. W trzecim tygodniu lutego br. tempo produkcji tego biopaliwa wynosiło 947 tys. baryłek dziennie, co prawda o 17 tys. baryłek mniej niż tydzień wcześniej, jednak nadal aż o 5,7% powyżej wyniku z analogicznego okresu 2014 roku. Utrzymująca się wysoka produkcja bioetanolu jest jednym z istotnych pozycji po stronie popytowej w amerykańskim bilansie kukurydzy, wpływającym na powstrzymywanie cen tego gatunku przed zbyt gwałtownymi spadkami.

Przejściowe perturbacje logistyczne wynikające ze strajku przewoźników w Brazylii nie zostały jak dotychczas do końca rozstrzygnięte. Jeśli to nastąpi, to należy się spodziewać, iż z każdym tygodniem podaż soi od dostawców z Ameryki Łacińskiej będzie wzrastać – podobnie będzie z kukurydzą. Zwiększająca się dostępność zbóż i soi z krajów półkuli południowej powinna działać zniżkowo na ceny.

 

 

Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand