Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 90, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.)na przygotowanie oraz realizację kampanii promocyjnej świń polskich ras zachowawczych.

Numer ogłoszenia o przetargu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (TED): 35754-2013

 

Ogłoszenie o przetargu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (TED):

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35754-2013:TEXT:PL:HTML&src=0

 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 20.03.2013 r. godz. 09:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 20.03.2013 r. godz. 10:00.

Zmiany terminów naniesiono w SIWZ, w Ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (TED). (dostępne w zakładce pt. Dokumenty powiązane).

Numer ogłoszenia ze zmianami w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (TED): 50895-2013. 

 

Dokumenty do pobrania:

- Pytania i odpowiedzi

- Pełna treść ogłoszenia

- SIWZ

- załącznik nr 1 do OFERTY

- załącznik nr 1 do SIWZ

- załącznik nr 2 do SIWZ

- załącznik nr 3 do SIWZ

- załącznik nr 4 do SIWZ

- załącznik nr 5 do SIWZRejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand