PROMOCJA MATERIAŁU HODOWLANEGO PODCZAS TARGÓW I WYSTAW W 2017 ROKU - ŚWINIE

W przypadku 23 wystaw regionalnych w 2017 roku dofinansowanie ma na celu ułatwienie nawiązania kontaktów handlowych hodowców z potencjalnymi nabywcami materiału hodowlanego poprzez prezentację gospodarstw w formie filmu, upowszechnianie fachowych porad dotyczących hodowli świń poprzez materiały branżowe w formie broszur („TOP GENETICS”, „Jak postępować z knurkiem i loszką hodowlaną”), ulotek, doradztwa zootechnicznego świadczonego przez pracowników „POLSUS” na stoiskach informacyjnych. Wystawy regionalne będą stanowiły znakomitą oprawę do wręczenia nagród dla hodowców za osiągnięte wyniki hodowlane. Nieodłącznym elementem wystaw regionalnych są profesjonalnie przygotowane stoiska informacyjne, obsługiwane przez specjalistów do spraw hodowli świń PZHiPTCh „POLSUS”, które są źródłem rzetelnej informacji nt. hodowli i produkcji świń. Uzupełnieniem dotarcia do potencjalnych klientów ma być kontynuacja działań prowadzonych w Internecie na stronie www.polsus.pl w ramach KATALOGU HODOWCÓW, gdzie zostaną zaktualizowane dane dot. wartości hodowlanej przy poszczególnych profilach oraz przeprowadzone prace mające na celu modernizację całej strony internetowej.

W roku 2017 PZHiPTCh „POLSUS” planuje wziąć udział w 2 imprezach targowych: FERMA ŚWIŃ I DROBIU, CENTRALNE TARGI ROLNICZE. Targi te są doskonałą okazją do organizacji promocji w postaci degustacji, konferencji tematycznych dot. alergenności mięsa wieprzowego, aktualnej wartości dietetycznej wieprzowiny, innowacyjności w chowie i hodowli, biożywności.

XXVIII KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH - ŚWINIE

Związek „POLSUS” zaprezentuje założenia Krajowego Programu Hodowlanego podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu w dniach 5-7 maja 2017 r. Zapraszamy na stoisko informacyjno-doradcze  obsługiwane przez pracowników PZHiPTCh „POLSUS” - specjalistów do spraw hodowli świń oraz specjalistów z zakresu rozrodu świń i weterynarii. Zostaną zaprezentowane wszystkie rasy świń, dla których Związek „POLSUS” prowadzi księgi hodowlane: wbp, pbz, hampshire, duroc, pietrain i puławska.

W ofercie wystawienniczej znajdzie się również coś dla najmłodszych zwiedzających. Oprócz atrakcji w postaci bezpośredniego zetknięcia się z żywymi zwierzętami przekażemy dzieciom podstawowe informacje na temat hodowli świń, ich utrzymania, ciekawostki dotyczące zachowania świń (budowanie gniazda przez lochę, ulubione zapachy, kolory) itp. Zaaranżowana dla nich przestrzeń będzie łączyła edukację i zabawę.

WIEPRZOWINA MIĘSEM BEZPIECZNYM DLA KONSUMENTÓW

Głównym celem zadania jest wykazanie bezpieczeństwa mięsa wieprzowego pod względem jego alergenności oraz braku zanieczyszczeń chemicznych oraz poinformowanie, że mięso wieprzowe nie zawiera alergenów soi, białka mleka krowiego czy pochodzącego z ryb oraz że nie zawiera glutenu ze zbóż. W ramach zadania zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne na jednym z najbardziej pożądanych elementów tuszy, tj. schabie, pochodzącym od świń krajowych o znanym i udokumentowanym pochodzeniu z planowych kojarzeń, z różnych regionów Polski. Wyniki badań laboratoryjnych zostaną zebrane i opatrzone komentarzem zawierającym wnioski z przeprowadzonych analiz oraz ich porównanie z nielicznymi danymi literaturowymi. Następnie w formie opracowania zostaną udostępnione podmiotom, które zajmują się szeroko rozumianym żywieniem człowieka, a także organizacjom mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację społeczeństwa w zakresie jakości mięsa wieprzowego.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU PQS

Strategia rozwoju systemu PQS zakłada umacnianie oraz budowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw oraz wykształcenie poprawnych relacji pomiędzy jego uczestnikami. W związku z tym główny nacisk zostanie położony na bezpośrednie działania skierowane do producentów trzody i działania informacyjne skierowane do  przedstawicieli rynku detalicznego. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń grupowych (głównie wśród rolników) oraz indywidualnych konsultacji (głównie wśród detalistów).

W celu wsparcia działań  rozwojowych systemu przewidziano także działania reklamowe skierowane do konsumentów. Działania te wpisują się w znakowanie żywności krajem pochodzenia i dobrowolne znakowanie produktu znakiem „Produkt polski”, ponieważ System PQS gwarantuje otrzymanie mięsa w całości pochodzącego z produkcji krajowej, bez importowania zwierząt do tuczu. Dlatego rozwój i promocja tego systemu jakości jest czynnikiem chroniącym zarówno naszych  producentów trzody, jak i przetwórców skupujących żywiec lub półtusze PQS, bowiem w swoich standardach system  wymaga polskiego surowca. Projekt realizowany w ramach akcji partnerskiej ze Związkiem Polskie Mięso.

 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU PQS - kontynuacja

Działanie jest kontynuacją zadania „Realizacja strategii rozwoju systemu PQS”. Kontynuacja programu zakłada dalsze umacnianie współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw oraz spopularyzowanie certyfikowanego mięsa wieprzowego.  W związku z tym główny nacisk zostanie położony na bezpośrednie działania skierowane do szerokiego grona potencjalnych odbiorców, tj. do  restauratorów, przedstawicieli sieci HoReCa, fast food, handlu,  a także placówek  zbiorowego żywienia, firm cateringowych, domów weselnych, hoteli, pensjonatów, ośrodków  wypoczynkowych, uzdrowisk, małej gastronomii oraz rynku detalicznego. W ramach zadania realizowane będą w dalszym ciągu działania przypominające wśród rolników i przetwórców (szkolenie dla rolników i przetwórców, reklama w prasie branżowej).

W celu wsparcia działań rozwojowych systemu przewidziano także działania reklamowe i promocyjne skierowane do konsumentów, które będą wskazywały w jaki sposób odbywa się produkcja żywca wieprzowego oraz mięsa certyfikowanego, pokażą jego walory oraz polskie źródło pochodzenia. Takie podejście pozwoli budować patriotyzm konsumencki, a w efekcie  wpłynąć na poprawę sytuacji w sektorze trzodowym w Polsce.

Projekt zakłada  promocję mięsa PQS podczas targów, np. Business Food Forum oraz udział w targach Eurogastro. Zakładana jest promocja w mediach, w prasie kobiecej i specjalistycznej oraz w Internecie.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand