PROMOCJA MATERIAŁU HODOWLANEGO TRZODY CHLEWNEJ PODCZAS REGIONALNYCH TARGÓW I WYSTAW W 2014 R.

Każdego roku odbywają się spotkania branży rolniczej o charakterze targów, wystaw. Niemal każdej takiej imprezie towarzyszą wystawy zwierząt hodowlanych, również zarodowej trzody chlewnej. Jest to doskonała okazja do promocji knurków i loszek pochodzących ze stad zarodowych i tę okazję PZHiPTCh „POLSUS” chce ponownie wykorzystać, dając możliwość potencjalnym nabywcom obejrzenia zwierząt i nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich hodowcami. Taki jest główny cel zadania, które będzie realizowane podczas 20 wystaw i targów o regionalnym charakterze i 2 międzynarodowych targów.

Zadanie skierowane jest do producentów trzody chlewnej oraz konsumentów.

PROGRAM SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PROCEDUR UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ CHLEWNI

Bardzo zła sytuacja na rynku trzody chlewnej, utrzymująca się od kilku lat, stymuluje do działań wiele środowisk związanych z tą branżą. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 5 MRiRW z 27 marca 2012 r. powołał Zespół ekspertów, który  pod przewodnictwem Wojciecha Wojtyry opracował propozycje rozwiązań systemowych wspierających sektor produkcji trzody chlewnej w Polsce. Praca zespołu koncentrowała się na omówieniu niekorzystnych zjawisk, które powodują spadek produkcji wieprzowiny w Polsce, a w szczególności spadek pogłowia loch i produkcji prosiąt. Celem zespołu było zaproponowanie środków wsparcia, które mogłyby odwrócić tę niekorzystną tendencję.

Propozycja wsparcia inwestycji w rozbudowę i modernizację chlewni utrzymujących lochy znalazła się ostatecznie w projekcie PROW na lata 2014-2020. Sytuacja na rynku trzody powoduje, że wsparcie o którym mowa jest bardzo oczekiwane przez hodowców i producentów trzody. Liczne spotkania, konferencje i ankiety pokazały, że istnieje bardzo duża liczba hodowców i producentów trzody, którzy chcą inwestować w chlewnie, ale napotykają na ogromne trudności z załatwieniem formalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pomocą dla rolników byłoby precyzyjne zapoznanie ich z wymogami prawa i trybem postępowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę, czy modernizację budynków inwentarskich dla świń.

W tym celu PZHiPTCh „POLSUS” złożył do Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego projekt programu szkoleniowego z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni, który został przyjęty do realizacji w ramach budżetu FPMWp na 2014 r.

Szkolenia będą organizowane w dwóch etapach, w okresie styczeń – maj 2014 r. oraz wrzesień – grudzień 2014 r., na terenie województw o największym natężeniu hodowli i chowu świń: wielkopolskie (5 szkoleń), kujawsko-pomorskie (3), łódzkie (2), mazowieckie (2), warmińsko-mazurskie (2), opolskie (1), lubelskie (1). W szkoleniach będą mogli wziąć udział rolnicy ze wszystkich województw, niezależnie od miejsca organizacji szkolenia. Szkolenia będą prowadzone w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń przez osoby o wykształceniu prawniczym i doświadczeniu w zagadnieniach rolniczych, zwłaszcza związanych z hodowlą i produkcją świń.

Czas trwania jednego szkolenia - 8 godzin. Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia – 25 osób.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand