WIEPRZOWINA OD KUCHNI

Zadanie realizowane podczas XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Główne działania:

Promocja knurków i loszek hodowlanych pochodzących ze stad realizujących Krajowy Program Hodowlany

 • Organizacja stoiska PZHiPTCh „POLSUS” oraz ekspozycji świń hodowlanych.
 • Dystrybucja aktualnego wydania „POLSUS TOP GENETICS”, ulotek informacyjnych.
 • Fachowe doradztwo dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej

Promocja spożycia wieprzowiny

  • Dystrybucja broszury „Wieprzowina nie jest nudna!” zawierającej informacje o właściwościach kulinarnych wieprzowiny, a także przepisy kulinarne, których głównym składnikiem jest mięso wieprzowe.

     pobierz

  • Dystrybucja materiałów reklamowych nieodłącznie związanych z kuchnią i przyrządzaniem potraw.
  • Organizacja stoiska degustacyjnego z wyrobami z mięsa wieprzowego.
  • Organizacja przestrzeni dla dzieci, łączącej funkcję zabawy i edukacji w temacie żywych zwierząt  jak i mięsa wieprzowego.

 PROMOCJA MATERIAŁU HODOWLANEGO PODCZAS TARGÓW I WYSTAW W 2013 ROKU

Głównym celem zadania jest powiązanie rodzimej hodowli z produkcją krajową. Wieloletnie prace hodowlane nad udoskonalaniem pogłowia przyniosły efekt w postaci zwierząt dających wyrównany materiał rzeźny, osiągający doskonałe wyniki produkcyjne odpowiadające gustom rodzimych klientów. Bazując na powyższych osiągnięciach należy kształtować polską markę wieprzowiny. Targi i wystawy są odpowiednim miejscem do zacieśniania kontaktów pomiędzy hodowcami a producentami. Powstający w ten sposób rynek zbytu na rodzimy materiał hodowlany pozwoliłby w dłuższej perspektywie na odbudowanie krajowego stada podstawowego.

Zadanie realizowane podczas targów i wystaw na terenie całego kraju.

Główne działania:

 1. Organizacja ekspozycji trzody chlewnej przy współudziale głównego organizatora wystawy/targów, tj. ODR, IR lub innej organizacji na mocy podpisanego porozumienia.
 2. Udział PZHiPTCh „POLSUS”

Główne wiadomości do przekazania:

 1. Obserwacja oceny pokroju świń na ringu przez sędziów, to cenna wskazówka dla nabywców materiału hodowlanego
 2. Kontakt do hodowców
 3. Wskazanie (wyróżnienie) hodowców, których posiadają stada o wysokim statusie zdrowotny
 4. Aktualna informacja o dostępnym materiale hodowlanym (wielkość stad podstawowych określonych ras, średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch, średnie wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek, wartość hodowlana BLUP ZWH)
 5. Charakterystyka ras świń
 6. Wskazanie właściwego doboru ras świń i wariantów krzyżowania towarowego
 7. Zasady postępowania z materiałem hodowlanym
 1. Kontakt do filii PZHiPTCh „POLSUS” i związków regionalnych w celu uzyskania porady w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej
 2. Informacje o wartościach odżywczych mięsa wieprzowego
 3. Rozpowszechnienie informacji o działaniach Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Środki przekazu:

 1. Obsługa stoiska (pracownicy) PZHiPTCh „POLSUS”
 2. „POLSUS TOP GENETICS”
 3. Ulotki informacyjne
 4. Materiały reklamowe nieodłącznie związane z kuchnią i przygotowywaniem posiłków

 

WIĘCEJ WIEM – MĄDRZE JEM

Kontynuacja projektu do 31.06.2013 r.

PROMOCJA RAS ZACHOWAWCZYCH

Niniejsze zadanie obejmuje działania promocyjne skupione na realizacji kampanii, której celem jest zarekomendowanie wieprzowiny ze świń polskich ras zachowawczych w środowisku restauratorów. Kampania promocyjna będzie realizowana na terenie Polski i w języku polskim.

Kampania promocyjna zostanie skierowana do restauratorów. Wieprzowina z ras rodzimych dzięki specyficznym walorom kulinarnym może stać się dla nich możliwością wzbogacenia oferty kulinarnej o specjalność regionu. Należy wykorzystać ten element promocji. Działania skupione na branży restauratorskiej powinny opierać się na:

 • Zajęciach praktycznych, szkoleniach dla restauratorów i pracowników gastronomii
 • Stronie internetowej
 • Reklamie internetowej
 • Reklamie w prasie branżowej

Istotnym elementem kampanii miałaby być rekomendacja znanej osobistości w świecie kulinarnym np. dedykowane przepisy na stronie internetowej lub kreacja strony oparta na użyczeniu wizerunku znanego kucharza.

 AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY, JEJ ZNACZENIE W DIECIE I WPŁYW NA ZDROWIE KONSUMENTÓW

Głównym celem zadania jest ustalenie rzeczywistego, aktualnego składu mięsa wieprzowego, a zwłaszcza zawartości białka, tłuszczu, wody, cholesterolu oraz ustalenia profilu kwasów tłuszczowych, a także obliczenie jego kaloryczności. Zasadniczymi tematami będzie:

 • określenie roli mięsa w żywieniu poszczególnych grup wiekowych,
 • wpływ udziału mięsa w diecie na niedobory pokarmowe, zdrowie konsumentów – nie tylko fizyczne ale także psychiczne,
 • poziom zadowolenia konsumentów.

Dla zmiany wizerunku mięsa wieprzowego i wprowadzenia do świadomości konsumentów aktualnych danych o jego wartości i roli w żywieniu, potrzebne jest zdobycie i upowszechnienie aktualnych informacji. Dane możliwe do zdobycia w aktualnej literaturze będą uzupełnione o wyniki badań niezbędnych do przeprowadzenia dla poznania aktualnej jakości i wartości mięsa wieprzowego. Uzyskane wyniki badań zostaną opracowane w formie:

 • broszury informacyjnej,
 • plakatów,
 • bannerów.

 Opracowanie trafi między innymi do Wydziałów zajmujących się ogólnie rozumianym żywieniem człowieka i dietetyką na wszystkich uczelniach wyższych w kraju. Bannery i plakaty z wynikami badań będą prezentowane na wszelkich dostępnych naukowych wystąpieniach związanych z rolą mięsa wieprzowego w diecie człowieka.

Uzyskane wyniki opracowane w formie broszury i plakatów będą stanowić bazę merytoryczną planowanych akcji informacyjnych i promocyjnych dla mięsa wieprzowego w Polsce w przyszłości. 

 

Aktualna wartość dietetyczna ...

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand