STRATEGIA ODBUDOWY I ROZWOJU PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE DO ROKU 2030

Zadanie jest objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie dotyczy opracowania dla branży trzodowej rozwiązań systemowych,  przynoszących długofalowy efekt  z obopólną korzyścią,  zarówno dla środowiska hodowlano-produkcyjnego,  jak i dla branży przetwórstwa mięsnego.

Poniżej znajdują się tematy ważne dla branży, w ramach, których będą  odbywały  się konsultacje eksperckie:

 • Stworzenie właściwych warunków produkcji
 • Wskazanie parytetu dochodu
 • Promocja wieprzowiny
 • Zwiększenie roli dyplomacji
 • Włączenie zakładów mięsnych w promocję
 • Rozwój produkcji prosiąt
 • Uproszczenie procedur administracyjnych przy inwestycjach
 • Podnoszenie poziomu wiedzy producentów i służb doradczych
 • Wspieranie rozwoju systemu jakości PQS
 • Akcje informacyjne na temat wysokiej jakości mięsa wieprzowego
 • Rozwój biogazowni
 • Zakończenie programu zwalczania choroby Aujeszkyego i wdrożenie programu zwalczania sallmonelozy
 • Wspieranie tworzenia lokalnych przetwórni mięsa
 • Regulacje na rynku zbóż
 • Nowelizacja ustawy paszowej
 • Kastracja prosiąt
 • Wzór umowy kontraktacyjnej
 • Możliwości rozwoju i uzyskiwania dochodu z produkcji niszowych

Powstały dokument ma służyć wdrażaniu istotnych zmian legislacyjno-prawnych w stosunku do krajowego rynku wieprzowiny jak również krajowej hodowli i produkcji.

PROMOCJA MATERIAŁU HODOWLANEGO PODCZAS TARGÓW I WYSTAW W 2012 ROKU

Mając na uwadze wnioski z realizacji zadania „Promocja materiału hodowlanego podczas targów i wystaw w 2011 r.” oraz bardzo pozytywny oddźwięk ze strony głównych organizatorów imprez rolniczych, PZHiPTCh „POLSUS” również w 2012 r. planuje każdorazowo podpisać porozumienie z głównym organizatorem wystawy na zapewnienie nieodzownych elementów wystawy jakimi są:

 1. Nadzór weterynaryjny
 2. Ubezpieczenie zwierząt
 3. Zapewnienie potrzeb bytowych zwierząt – słoma, dostęp do wody
 4. Wynajem kojców dla wystawianych zwierząt
 5. Zakwaterowanie hodowców, pracowników PZHiPTCh „POLSUS”, komisji sędziowskiej
 6. Druk katalogów wystawców
 7. Nagrody dla uczestników wystawy - ekspozycji trzody
 8. Wynajem powierzchni wystawienniczej.

Związek „POLSUS” planuje również udoskonalenie oprawy wizualnej i merytorycznej w odniesieniu do stoiska Związku „POLSUS” przez zaopatrzenie każdej z piętnastu Filii Związku „POLSUS” w komplet wystawienniczy:

 1. Namiot wystawienniczy
 2. Baner przedstawiający działalność Związku „POLSUS”/polską hodowlę/walory mięsa wieprzowego/zachęcający do większego spożycia mięsa wieprzowego
 3. Trybunkę do ekspozycji materiałów reklamowych oraz prowadzenia rozmów ze zwiedzającymi
 4. Stojak na ulotki, wydawnictwa PZHiPTCh „POLSUS”

      Na namiocie, banerze, trybunce i stojaku zostanie zamieszczona w sposób trwały informacja o sponsorze tych elementów stoiska, tj. Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Będzie to stały element ekspozycji wykorzystywany nie tylko podczas targów i wystaw, ale również spotkań z hodowcami, szkoleń, konferencji, które odbywają się na terenie każdego województwa obsługiwanego przez odpowiednią Filię Związku „POLSUS”. Przyporządkowanie jednego  kompletu wystawienniczego każdej  Filii Związku „POLSUS” pozwoli na uniknięcie kosztów transportu podczas trwania całego sezonu imprez rolniczych oraz zapobiegnie zniszczeniu tych elementów przez wielokrotne ich rozstawianie i pakowanie

Uzupełnieniem merytorycznym dla pracowników Związku „POLSUS” będą:

 1. Ulotki informacyjne nt. działalności związku „POLSUS”/polskiej hodowli/walorach mięsa wieprzowego/zachęcające do większego spożycia mięsa wieprzowego oraz przedstawiające działania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego;
 2. Publikacja „TOP GENETICS” oferta materiału hodowlanego dla hodowców i producentów.

Oprócz ww. elementów promocji chcemy zaproponować zwiedzającym coś,  co znajdzie się w każdej polskiej kuchni, np. fartuch kuchenny, rękawice kuchenne, minutnik lub magnes na lodówkę z informacją o Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz wizerunkiem świnki lub innym obrazem bezpośrednio kojarzonym z wieprzowiną. Taki element w kuchni na pewno będzie miłym i trwałym gadżetem, stale przypominającym o wieprzowinie i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

ENCYKLOPEDIA WIEPRZOWINY

Niniejsze zadanie obejmuje przygotowanie, realizację i emisję serii spotów reklamowych, konkursu interaktywnego oraz  wywiadów z ekspertami na antenie radia TOK FM, Radia Złote Przeboje oraz ROXY FM. Czas trwania kampanii to 17 tygodni w ciągu 5 miesięcy 2012 roku (maj 2012 r. – wrzesień 2012 r.). Edukacyjno-informacyjna, interaktywna kampania ma na celu informowanie mieszkańców średnich i dużych miast Polski o jakości i rzeczywistych cechach mięsa wieprzowego, a także podniesienie świadomości społeczeństwa poprzez przedstawienie badań rynkowych dotyczących spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów w Polsce. Informacje przekazywane w spotach mają na celu przedstawienie słuchaczom prawdziwego wizerunku mięsa wieprzowego, jego właściwości i składników odżywczych oraz podkreślenia istotnej roli wieprzowiny w diecie dzieci i dorosłych. Kampania informacyjna w postaci spotów reklamowych będzie przeplatana i wspierana wywiadami z ekspertami z dziedziny zdrowia, dietetyki, przetwórstwa mięsnego oraz chowu i hodowli świń. W kampanii uwzględniono również organizację interaktywnego konkursu kulinarnego dla słuchaczy radia, aby aktywnie uczestniczyli w programie kampanii oraz mieli okazję przedstawić i podzielić się z innymi słuchaczami swoimi pomysłami i przepisami na dania z wieprzowiny oraz poznać lub wykazać się znajomością przygotowania potraw z mięsa wieprzowego.

WIĘCEJ WIEM – MĄDRZE JEM

W ramach realizacji zadania planowana jest organizacja 60 spotkań w przedszkolach i szkołach podstawowych w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2012/2013 (od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r). Atrakcyjną formą edukacyjną będą zajęcia warsztatowe połączone  z przekazem o jakościowo dobrym mięsie, o traktowaniu zwierząt, szanowaniu jedzenia.  Zajęcia teatralne, wzbogacone o  wykłady, pokazy kulinarne, gry i zabawy będą kojarzone z  prawidłowym odżywianiem i  pokażą, że w szerokie pojęcie kultury wpisuje się nie tylko  kultura słowa, duchowa,  umysłowa czy   zachowania,  ale też  kultura jedzenia. Celem intensywnej, dziesięciomiesięcznej kampanii społecznej realizowanej w formie spotkań w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie aglomeracji warszawskiej jest:

 • Edukacja  najmłodszych, najbardziej plastycznych i chłonnych organizmów w obecności ich rodziców/opiekunów i nauczycieli.

Edukacja pozwoli na kształtowanie właściwych  nawyków żywieniowych, sprzyjających dobremu zdrowiu i samopoczuciu, szacunek do jedzenia i zwierząt, wychowanie   przyszłego  konsumenta.

 • Podnoszenie wiedzy wśród  rodziców/opiekunów, nauczycieli, administracji szkolnej. Informowanie  o bezpiecznych i nowoczesnych sposobach produkcji wieprzowiny, o     jakości i rzeczywistych cechach mięsa wieprzowego. Takie działanie pokaże słuchaczom prawdziwy wizerunek mięsa wieprzowego, jego właściwości i składniki odżywcze oraz podkreśli istotną rolę wieprzowiny, jako źródła pełnowartościowego białka   w diecie dzieci i dorosłych. Informowanie o możliwości wyboru produktów wysokojakościowych.
 • Uwrażliwienie  dzieci na potrzebę  humanitarnego traktowania zwierząt. Pokazanie przyjaznych metod produkcji, gwarantujących dobrostan zwierzętom.
 • Budowanie świadomości konsumenckiej wśród: rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli oraz przyszłych konsumentów – dzieci.
 • Umocnienie  poczucia satysfakcji  (rodzice, nauczyciele,  personel kuchni, firmy cateringowe, właściciele stołówek szkolnych)  z podnoszenia swojej wiedzy, budowania świadomości konsumenckiej,  dokonywania wyboru produktów wysokiej jakości, bycia troskliwym rodzicem czy opiekunem, poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.
 • Zachęcenie   środowisk  szkolnych  do zakupu  produktów pochodzenia krajowego w jednostkach zbiorowego żywienia, co gwarantowałoby  pewien stopień bezpieczeństwa pochodzenia żywności, zwiększyło zaufanie rodziców do szkolnego żywienia, dało radość z  bycia świadomym rodzicem oraz satysfakcję ze wspierania rodzimej produkcji.
 • Wzrost spożycia i produkcji wieprzowiny. Ww.  działanie w dalszej perspektywie czasowej mogłoby przyczynić się do wzrostu spożycia wieprzowiny, ograniczałoby import, a tym samym sprzyjało  rozwojowi rodzimej produkcji, generowało nowe miejsca pracy i  wspierało lokalną gospodarkę.

Broszura edukacyjna

Szanowni Dyrektorzy
warszawskich placówek oświatowych

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” (1), reprezentowany  przez Pana Krzysztofa Dopierałę (2), zachęca Państwa Placówkę do udziału w bezpłatnym projekcie pt. „Więcej wiem – mądrze jem” realizowanym w roku szkolnym 2012/2013. W ramach projektu organizowane będą warsztaty teatralne.

Projekt  został wpisany w plan finansowy (3) Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (4) na rok 2012/2013 i będzie w całości realizowany ze środków Funduszu.

Projekt pt. „Więcej wiem-mądrze jem” to kampania społeczna, której ideą jest poinformowanie konsumentów o jakości i cechach, w tym zaletach mięsa wieprzowego oraz promowanie kultury żywienia a także spożycia wieprzowiny o znanym pochodzeniu i wysokiej jakości. Kampania poprzez  warsztaty teatralne, dostosowane do wieku odbiorców, łączy element wysokiej kultury z klasycznym przekazem informacyjnym, wzbogaconym o atrakcyjny pokaz kulinarny.

Projekt zakłada również wykształcenie wśród dzieci właściwej postawy i szacunku wobec jedzenia, dzięki czemu wpisuje się w przyjętą w styczniu 2012 r. Rezolucję Parlamentu Europejskiego, która zachęca kraje członkowskie do edukowania konsumentów, aby nie marnowali jedzenia, i który jednocześnie wzywa Radę i Komisję do ogłoszenia roku 2014 „Europejskim Rokiem Przeciwdziałania Marnotrawieniu Żywności”[5].

Wzrost zainteresowania jakością żywności, metodami jej produkcji, powiązanymi z ochroną środowiska czy sposobem traktowania zwierząt, tworzy swojego rodzaju kulturę konsumencką, która znajduje podstawy w odpowiednim jedzeniu. Dzisiejszy, intensywny tryb życia i zabieganie, obfitość i różnorodność pożywienia często powodują, że czujemy się zagubieni w gąszczu towarów i nachalnych reklam, zachęcających do wyboru tego czy innego produkt. Bez informacji o istnieniu produktów ponadstandardowych nie jesteśmy w stanie rozpoznać i dokonać podczas zakupów trafnego wyboru, tj. zakupu produktów wysokiej jakości, bezpiecznych, pochodzących ze sprawdzonego źródła, dających poczucie satysfakcji z dobrze wydanych pieniędzy. A taka żywność istnieje. Rolnicy utworzyli specjalny Fundusz, który pozwala na informowanie o niej i zachęcanie konsumentów do kupowania dobrych produktów.

Wybór warsztatów teatralnych jako formy przekazu, wzbogaconych o pokazy kulinarne, konkursy czy gry i zabawy nie jest nachalną i agresywną reklamą, ale odpowiednim sposobem na dotarcie z przekazem edukacyjnym i informacyjnym - nie tylko do dzieci, ale i do rodziców, opiekunów, dziadków, którzy towarzyszą dzieciom w życiu przedszkolnym i szkolnym i nie pozostaną obojętni na organizowaną przez „POLSUS” akcję edukacyjno-informacyjną.

Zajęcia teatralne, wzbogacone o wykłady i pokaz kulinarny pokażą, że w szerokie pojęcie kultury wpisuje się nie tylko kultura słowa, duchowa, umysłowa czy zachowania, ale też kultura jedzenia. „Jaskółką” - w nielicznych szkołach - z inicjatywy rodziców, są pogadanki na temat prawidłowego odżywiania, czy akcje wycofywania niezdrowej żywności ze szkolnych sklepików. Państwa placówka może być „o krok do przodu” w takich działaniach, wzbogacając swoją ofertę edukacyjną o nowe podejście do problemu żywności i żywienia, co zaowocuje  wzrostem świadomości konsumenckiej i „ know-how” wśród dorosłych i dzieci w dziedzinie żywienia.

Placówka, która weźmie udział w projekcie będzie miała możliwość bezpłatnego wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej i zaoferowania młodszym wychowankom oraz ich rodzicom:

 • warsztatów teatralnych ( prowadzonych przez specjalistę),
 • gier i zabaw dla dzieci (m. in. tematycznie związanych ze zwierzętami, rolnictwem)
 • pokazu kulinarnego z degustacją (porady kucharza nt. wieprzowiny)
 • bezpośredniego udział dzieci wraz z rodzicami w przygotowywaniu degustacji,
 • pogadanki edukacyjnej z dietetykiem,
 • bezpłatnych materiałów edukacyjnych (książeczki edukacyjne, świnki odblaskowe, maty itp.)
 • wykonania zdjęć z kucharzem
 • certyfikat udziału w spotkaniu

Udział Państwa placówki w projekcie pozwoli na:

 • „krok do przodu” w zakresie oferty edukacyjnej
 • edukację i wzbogacenie wiedzy rodziców i dzieci, m. in. w zakresie wiedzy prawidłowego żywienia, dobrostanu zwierząt, potrzebę humanitarnego traktowania zwierząt, pracy rolnika, nie marnowania żywności),
 • podnoszenie wiedzy wśród nauczycieli, administracji szkolnej, obsługi stołówek szkolnych,
 • budowanie świadomości konsumenckiej
 • umocnienie  poczucia satysfakcji z podnoszenia swojej wiedzy, budowania świadomości konsumenckiej, dokonywania wyboru produktów wysokiej jakości, bycia troskliwym rodzicem czy opiekunem, poczucie dobrze wypełnionego obowiązku
 • zachęcenie do poszukiwania i zakupu produktów pochodzenia krajowego

Liczymy na państwa pomoc w zakresie rozdysponowania wśród rodziców i personelu placówki zaproszeń na spotkanie oraz zapewnienia miejsca do realizacji programu spotkania, który załączamy do niniejszego pisma.Zachęcamy do udziału w bezpłatnym projekcie i skorzystania ze wszystkich oferowanych, darmowych atrakcji dla całego środowiska szkolnego!


1) Krajowa organizacja branżowa, działająca na rzecz hodowców i producentów trzody chlewnej. Istnieje od 1958 roku.  „POLSUS” jest m.in. autorem Pork Quality System – nowoczesnego sposobu produkcji wysokiej  jakości mięsa wieprzowego, uznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności.

2) Absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej w Warszawie, od 2000 prowadzi zajęcia teatralne w szkołach

3) http://www.arr.gov.pl/data/01851/pf_fpmwp_2012.pdf

4) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego – fundusz utworzony ze środków pochodzących od producentów trzody chlewnej

5) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0014&language=PL&ring=A7-2011-0430
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand