WIEPRZOWINA - WIEM CO JEM!

Głównym celem realizowanego przez PZHiPTCH „POLSUS” zadania „WIEPRZOWINA-WIEM CO JEM!” było zacieśnienie porozumienia pionowego pomiędzy hodowcami i producentami trzody chlewnej a konsumentami mięsa wieprzowego, oraz zwiększenie spożycia mięsa wieprzowego poprzez podniesienie świadomości konsumenta. Cel ten postanowiono osiągnąć poprzez dystrybucję opracowanej na potrzeby projektu broszury „WIEPRZOWINA-WIEM CO JEM!”. Zgodnie z założeniami projektu w broszurze został przedstawiony następujące zakres tematyczny:

  • przegląd ras trzody chlewnej oraz opis najkorzystniejszych systemów krzyżowania towarowego ze względu na jakość mięsa,
  • informacje na temat mięsa wieprzowego: cechy jakościowe, walory smakowe, właściwości kulinarne oraz obalenie mitów krążących na temat negatywnego wpływu spożycia wieprzowiny na zdrowie,
  • mięso wieprzowe na tle mięsa innych gatunków zwierząt,
  • schemat podziału tuszy wieprzowej uwzględniający poszczególne wyręby i ich wykorzystanie kulinarne,
  • przepisy kulinarne w oparciu o tradycyjne receptury.

Dystrybucja broszury odbywała się w ramach ogólnokrajowej akcji polegającej na dystrybucji broszury na stoiskach PZHiPTCh „POLSUS” podczas tragów i wystaw w roku 2010 związanych z chowem i hodowlą trzody chlewnej. Należy tu podkreślić znaczącą rolę prezentacji zwierząt hodowlanych podczas wystaw dla powiązania treści zawartych w broszurze ze względu na zacieśnianie porozumienia pionowego między hodowcami, producentami a konsumentami.

W celu uatrakcyjnienia dystrybucji broszury w ramach zadania przewidziano organizację stoisk degustacyjnych towarzyszących stoiskom PZHiPTCh „POLSUS” podczas 9 największych imprez targowo wystawowych zlokalizowanych wokół największych miast.

PROMOCJA MATERIAŁU HODOWLANEGO PODCZAS KWZH 2010

Głównym celem projektu była promocja produktu krajowej hodowli w postaci materiału hodowlanego wszystkich ras objętych krajowym programem hodowlanym: polskiej białej zwisłouchej, wielkiej białej polskiej, duroc, pietrain, hampshire oraz rasy objętej programem ochrony zasobów genetycznych rasy puławskiej. Celem zadania było upowszechnienie wyników postępu hodowlanego wśród producentów trzody tak aby przekazać jak największą ilość najlepszej genetyki do stad produkujących prosięta i tuczniki.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand