Ustawa z dnia 23 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych powołała do życia Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, który stał się podstawowym narzędziem wsparcia marketingu rolnego branży. Z zasobów funduszu wspierane są działania takie jak:

 • Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach mięsa wieprzowego
 • Promocja spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów
 • Udział w wystawach i targach związanych z chowem i hodowlą świń oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wieprzowego
 • Badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetwórców
 • Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wieprzowego oraz jego przetworów a także prowadzące do wzrostu ich spożycia
 • Szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego
 • Działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicielibiorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wieprzowego

Środki finansowe na rzecz funduszu pobierane są od przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu uboju świń oraz od przedsiębiorców będących płatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium RP żywych świń.

O środki z funduszu mogą ubiegać się ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium RP, którzy produkują lub dokonują obrotu świniami, mięsem wieprzowym lub jego przetworami.

W skład Komisji Zarządzająca Funduszem wchodzą:

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów lub hodowlę świń:

 1. Pan Tadeusz Boruta – Polski Związek Zawodowy Rolników
 2. Pan Paweł Krajmas – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”
 3. Pan Janusz Dominik Walczak – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 4. Pan Mariusz Gołębiowski – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”
 5. Pani Ewa Szydłowska – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa lub prowadzące działalność w zakresie uboju świń:

 1. Pan Jacek Marcinkowski – Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Pan Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 3. Pan Roman Miler – Związek Polskie Mięso

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:

 1. Pan Andrzej Marcin Frąckowiak
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand