CENNIK

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
wysokości wynagrodzenia za prowadzenie oceny wartości użytkowej świń w stadach hodowlanych (Nie-MŚP) w okresie od dnia 1.01.2024 r.

§ 1

Ustala się następujące wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto, zł

1.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach produkujących knury i loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

37,00

2.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach produkujących wyłącznie loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

27,00

3.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach rasy puławskiej – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

32,00

*wynagrodzenie ryczałtowe naliczane jest według stanu loch ocenianych na ostatni dzień miesiąca, za który jest pobierane

§ 2

  1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach trzody chlewnej (Nie-MŚP),
wynikające z realizacji Krajowego Programu Hodowlanego w okresie od dnia 1.01.2024 r.

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za świadczone usługi jednorazowe w stadach trzody chlewnej:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto, zł

1.

Dokonanie wpisu do ksiąg

1,00

2.

Dokonanie rejestracji w rejestrze – od jednego knura

10,00

3.

Dokonanie rejestracji w rejestrze – od jednej loszki

3,00

4.

Za kwalifikację zwierzęcia do realizacji programu hodowlanego – wynagrodzenie za 1 szt.

25,00

5.

Wydanie świadectwa zootechnicznego bez wyników oceny przyżyciowej – za 1 szt.

25,00
6. Wydanie świadectwa zootechnicznego z wynikami oceny przyżyciowej – za 1 szt. 12,00

7.

Przeprowadzenie prac selekcyjnych (selekcja i dobór do kojarzeń) oraz innych usług zootechnicznych w chlewniach nie objętych oceną wartości użytkowej

Wg kalkulacji

8.

Wystawienie Certyfikatu przydatności zwierzęcia do realizacji programu hodowlanego pod względem wrażliwości na stres – za 1 szt.

100,00

9.

Za udostępnianie danych informatycznych z systemów komputerowych zarządzanych przez PZHiPTCh „POLSUS” lub za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej dla podmiotów z poza Związku „POLSUS” – odpłatność wg zatwierdzonej przez Dyrektora Biura kalkulacji, przygotowanej po określeniu przez usługobiorcę zakresu potrzebnej informacji.

Wg kalkulacji
10. Za wystawienie rodowodu – za 1 szt. 7,50

§ 2

  1. Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand