CENNIK NIE-MŚP

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
wysokości wynagrodzenia za prowadzenie oceny wartości użytkowej świń w stadach hodowlanych (Nie-MŚP)
od dnia 1.07.2017 r.

§ 1

Ustala się następujące wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto, zł

1.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach produkujących knury i loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

33,00

2.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach produkujących wyłącznie loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

24,00

3.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach rasy puławskiej – wynagrodzenie ryczałtowe za 1 lochę miesięcznie*

28,00

4.

Za ocenę budowy loszek i knurów przy kwalifikacji/wpisie do ksiąg/rejestru loszek i knurów – wynagrodzenie za 1 szt.

6,00

*wynagrodzenie ryczałtowe naliczane jest według stanu loch ocenianych na ostatni dzień miesiąca, za który jest pobierane

§ 2

  1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENNIK

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach trzody chlewnej (Nie-MŚP), wynikające z realizacji Krajowego Programu Hodowlanego
od dnia 1.07.2017 r.

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za świadczone usługi jednorazowe w stadach trzody chlewnej:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto, zł

1.

Dokonanie wpisu do ksiąg

1,00

2.

Dokonanie wpisu do rejestru - od 1 knura

10,00

3.

Wydanie zaświadczenia wpisu do księgi

10,00

 4.

Wydanie zaświadczenia wpisu do rejestru - dla 1 knura

10,00

5.

Wydanie świadectwa hodowlanego - za 1 szt.

16,00

6.

Wydanie rodowodu eksportowego - za 1 szt.

16,00

7.

Przeprowadzenie prac selekcyjnych (selekcja i dobór do kojarzeń) oraz innych usług zootechnicznych w chlewniach nie objętych oceną wartości użytkowej

wg kalkulacji

8.

Wystawienie Certyfikatu dopuszczenia knura do rozrodu w stadzie objętym oceną wartości użytkowej – za 1 szt.

100,00

9.

Za udostępnianie danych informatycznych z systemów komputerowych zarządzanych przez PZHiPTCh „POLSUS” lub za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej dla podmiotów spoza Związku „POLSUS” – odpłatność wg zatwierdzonej przez Dyrektora Biura kalkulacji, przygotowanej po określeniu przez usługobiorcę zakresu potrzebnej informacji.

wg kalkulacji

10.

Oznakowanie 1 miotu w stadach prowadzących uproszczoną ocenę

10,00

11.

Wydanie zaświadczenia pochodzenia dla stawki zwierząt w stadach prowadzących uproszczoną ocenę

25,00


§ 2

  1. Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand