Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

wysokości wynagrodzenia za prowadzenie oceny wartości użytkowej świń w stadach hodowlanych (MŚP) w okresie od dnia 1.01.2024 r.

§1

Ustala się następujące wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość stada

Cena netto, zł

1.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach linii matecznych produkujących knury i loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za stado lub jedną lochę miesięcznie uzależnione od wielkości stada*

do 14 loch - ryczałt za stado

225,00

15 loch i więcej - za lochę

15,00

2.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach linii matecznych produkujących wyłącznie loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za  stado lub jedną  lochę miesięcznie uzależnione od wielkości stada*

do 9 loch - ryczałt za stado

110,00

10 loch i więcej - za loche

11,00

3.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach linii ojcowskich produkujących knury i loszki – wynagrodzenie ryczałtowe za stado lub jedna lochę miesięcznie, uzależnione od wielkości stada*

do 9 loch - ryczałt za stado

150,00

10 loch i więcej - za lochę

15,00

4.

Za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków w stadach rasy puławskiej – wynagrodzenie ryczałtowe za stado lub jedną lochę miesięcznie uzależnione od wielkości stada*

do 9 loch - ryczałt za stado

140,00

10 loch i więcej - za lochę

14,00

*wynagrodzenie ryczałtowe naliczane jest według stanu loch ocenianych na ostatni dzień miesiąca, za który jest pobierane

§2

  1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 CENNIK

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach trzody chlewnej (MŚP), wynikające z programów hodowlanych realizowanych przez
„POLSUS” w okresie od dnia 1.01.2024 r.

§1

Ustala się następujące stawki opłat za świadczone usługi jednorazowe w stadach trzody chlewnej:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto, zł

1.

Dokonanie wpisu do ksiąg

bezpłatnie

2.

Dokonanie rejestracji w rejestrze – od jednego knura

10,00

3.

Dokonanie rejestracji w rejestrze – od jednej loszki

3,00

4.

Za kwalifikację zwierzęcia do realizacji programu hodowlanego – wynagrodzenie za 1 szt.

25,00

5.

Wydanie świadectwa zootechnicznego bez wyników oceny przyżyciowej – za 1 szt.

25,00
6. Wydanie świadectwa zootechnicznego z wynikami oceny przyżyciowej – za 1 szt. 12,00

7.

Przeprowadzenie prac selekcyjnych (selekcja i dobór do kojarzeń) oraz innych usług zootechnicznych w chlewniach nie objętych oceną wartości użytkowej

Wg kalkulacji

8.

Wystawienie Certyfikatu przydatności zwierzęcia do realizacji programu hodowlanego pod względem wrażliwości na stres – za 1 szt.

30,00

9.

Za udostępnianie danych informatycznych z systemów komputerowych zarządzanych przez PZHiPTCh „POLSUS” lub za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej dla podmiotów spoza Związku „POLSUS” – odpłatność wg zatwierdzonej przez Dyrektora Biura kalkulacji, przygotowanej po określeniu przez usługobiorcę zakresu potrzebnej informacji.

Wg kalkulacji
10. Za wystawienie rodowodu – za 1 szt. 7,50

§2

  1. Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane są na podstawie wystawianych faktur VAT.
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand