W ciągu ostatnich kilku lat zdarzały się pewne nieprawidłowości przy sprzedaży materiału hodowlanego. Nieuczciwi hodowcy, kierując się chęcią zysku, sprzedawali zwierzęta, które nie były zakwalifikowane przez pracowników Związku do sprzedaży, ze względu na zbyt słabe wyniki oceny wartości użytkowej lub na ich wady budowy. Zwierzęta te były jednak sprzedawane przez hodowców, bez dokumentów hodowlanych lub z podrobionym przez nich dokumentem. Jest to oczywiście niezgodne z obowiązującymi przepisami i wysoce naganne postępowanie, działające na szkodę pozostałych naszych hodowców oraz całej krajowej hodowli świń i dobrego imienia Związku. Ujawnione przypadki takich nieuczciwych działań zostały przez „POLSUS” nagłośnione a hodowcy – oszuści ukarani wykluczeniem z hodowli.

Aby w przyszłości zapobiec podobnym  nieuczciwym praktykom, Prezydium Z.G. „POLSUS” podjęło decyzję o wprowadzeniu dodatkowego oznakowania zwierząt zakwalifikowanych na remont stad lub do dalszej sprzedaży. Loszki i knurki, które pozytywnie przejdą  selekcję i otrzymają Zaświadczenie hodowlane będą oznakowane dodatkowym kolczykiem. Kolczyk ten będzie zawierał fabrycznie wytłoczony numer oraz logo „POLSUS”. Numer ten będzie również drukowany na Zaświadczeniu hodowlanym. W ten sposób, w obrocie materiałem hodowlanym, powinny funkcjonować tylko i wyłącznie zwierzęta oznakowane kolczykiem „POLSUS”. Wszystkie inne zwierzęta pochodzące z krajowych hodowli i nie posiadające tego kolczyka nie powinny być sprzedawane jako materiał hodowlany.

Mamy nadzieję, że opisane powyżej przypadki nieuczciwości hodowców już się więcej nie powtórzą a wprowadzenie dodatkowego oznakowania świń przyczyni się do uporządkowania rynku obrotu materiałem hodowlanym.

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand