W dn. 27 maja br. czeskie ministerstwo rolnictwa przedstawiło dokument – Wizja czeskiego rolnictwa po 2010 r. Strategia została opracowana przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli ministerstwa, pozarządowych organizacji rolnych, samorządów oraz uczelni wyższych. Jednym z głównych celów strategii jest odwrócenie spadkowego trendu w liczebności krajowego pogłowia zwierząt oraz zwiększenie produkcji mięsa. Stado zwierząt hodowlanych w tym kraju stopniowo zmniejsza się, a pogłowie trzody chlewnej jest obecnie najniższe od ponad 50 lat i w 2009 r. wyniosło 2 mln szt. Import wieprzowiny wzrósł o jedną piątą do 177 tys. ton. Spadek produkcji zwierzęcej wpływa negatywnie na sektor produkcji roślinnej, gdyż producenci pasz mają problem ze zbytem. Prezes izby rolniczej poinformował, że w tym roku czescy hodowcy trzody dostarczą na rynek mniej niż połowę krajowej konsumpcji mięsa wieprzowego. Przed akcesją do UE, całość spożywanej w Czechach wieprzowiny pochodziła od lokalnych producentów, a jedną piątą produkcji eksportowano. Według czeskiego stowarzyszenia hodowców trzody, spadek pogłowia w tym kraju jest skutkiem niekorzystnych warunków na rynku unijnym. Sytuacja czeskich hodowców trzody jest specyficzna, praktycznie nie posiadają oni ziemi, nie otrzymują zatem dopłat bezpośrednich. Zdaniem stowarzyszenia, spadkowi pogłowia i produkcji wieprzowiny w kraju można zapobiec, jeśli władze czeskie przekażą corocznie miejscowym producentom trzody kwotę 400 mln CZK (15,6 mln EUR).
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Europe Weekly
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand