W pierwszym tygodniu czerwca br. cena referencyjna wieprzowiny w Danii wyniosła 139,51 EUR/100 kg, wzrastając od początku roku o ok. 30% do poziomu najwyższego od końca 2008 r. Przez sześć ostatnich tygodni, dwa największe duńskie zakłady przetwórcze Danish Crown oraz Tican płaciły coraz wyższe ceny za żywiec, do 137 EUR/100 kg na początku czerwca. Może być to oznaka trwałego odwrócenia spadkowego trendu cen skupu trzody obserwowanego w 2009 r. na skutek kryzysu finansowego. Poprawa sytuacji dla sektora wieprzowiny jest w Danii bardziej widoczna niż w innych państwach europejskich. Duńczykom sprzyja dywersyfikacja rynków eksportowych oraz korzystne zmiany kursów walut – słabe euro i silny dolar. Danish Crown eksportuje ok. 90% swojej produkcji, z czego znaczna część jest lokowana poza UE i sprzedawana w dolarach amerykańskich. Wartość tej waluty wzrosła od listopada 2009 r. aż o jedną czwartą. Danish Crown zanotował w ostatnim czasie znaczny wzrost sprzedaży wieprzowiny do Japonii i Rosji. W wyniku zaobserwowanego większego popytu na rynkach zagranicznych, Danish Crown zdecydował o zmniejszeniu sprzedaży w kontraktach długoterminowych, koncentrując się na dostawach krótkoterminowych.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe Weekly
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand