W dn. 16 lipca br., w dokumencie strategicznym na lata 2010-2015 w zakresie pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE), Komisja Europejska zaproponowała złagodzenie restrykcji dotyczących stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego w żywieniu nieprzeżuwaczy. Obecnie w paszach dla drobiu i trzody zabronione jest stosowanie mączek mięsnych i mięsno-kostnych, aby zapobiec rozprzestrzenieniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Dozwolone jest jedynie stosowanie mączek rybnych. Komisja przyjęła propozycję złagodzenia obowiązujących restrykcji, ponieważ dzięki wysiłkom zmierzającym do zwalczenia chorób z grupy TSE, nastąpił znaczny spadek liczby przypadków wśród zwierząt. Komisja proponuje, aby począwszy od 2011 r. w paszach dla nieprzeżuwaczy zezwolić na pewien poziom tolerancji dla przetworzonego białka zwierzęcego – tj. na stosowanie w dawkach dla drobiu, trzody i ryb mączek mięsnych i mięsno-kostnych. Utrzymany w mocy zostanie zakaz stosowania mączek zwierzęcych w karmach dla przeżuwaczy. Żywienie paszami zawierającymi mączki zwierząt tego samego gatunku będzie również nadal zabronione. W sprawie przedstawionej propozycji Komisja Europejska będzie musiała uzyskać opinię Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA za Agra Facts, World Poultry
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand