Od 1 stycznia 2013 zgodnie z unijną dyrektywą Rady Europy nr 2008/120/WE lochy od 4 tygodnia po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać w systemie grupowym. Podczas głosownia na kwietniowym posiedzeniu komitetu związku unijnych producentów rolnych COPA-COGECA, 16 państw członkowskich UE opowiedziało się za opóźnieniem wprowadzenia zakazu utrzymywania loch ciężarnych w kojcach pojedynczych. Jedynie Dania była za jego terminowym wprowadzeniem. Zdaniem producentów, za opóźnieniem terminu wymiany kojców przemawiają względy ekonomiczne - zmiana systemu utrzymywania loch wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest jednak mało prawdopodobne, aby Komisja wyraziła zgodę na zmianę przepisów, gdyż podważyłoby to jej wiarygodność jako instytucji dbającej o wdrażanie prawa wspólnotowego. Poza tym, zgoda na odsunięcie w czasie zakazu stosowania kojców pojedynczych byłaby posunięciem niesprawiedliwym wobec tych producentów, którzy już zdołali zainwestować w kojce grupowe, ze względu na zakłócenie konkurencji.
W Polsce zakaz utrzymywania loch w kojcach pojedynczych, w okresie od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed wyproszeniem, obowiązuje już od maja 2004 r. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MRiRW z 3 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2003.167.1629 z późn. zmianami) w gospodarstwach utrzymujących powyżej 10 sztuk loch lub loszek, od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed terminem proszenia, lochy i loszki utrzymuje się grupowo. Przepis ten dotyczy gospodarstw, które oddano do użytku lub modernizowano po 1.01.2003.
Mając na względzie dobrostan zwierząt agresywne świnie przebywające w grupie, a także świnie chore i zranione należy utrzymywać pojedynczo. Należy pamiętać, że w takim przypadku powierzchnia kojca musi być na tyle duża, aby zwierzę mogło się swobodnie obrócić.
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand