Według prognoz FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w nadchodzącym roku podaż mięsa czerwonego na świecie pozostanie ograniczona, wpływając na wzrost cen wołowiny i mięsa wieprzowego. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 roku światowe ceny mięsa (w tym drobiu) wzrosły o 14%. Wysoki poziom cen będzie utrzymywał się także w 2011 roku, ze względu na ograniczony wzrost produkcji wołowiny i wieprzowiny. W 2010 roku produkcja wołowiny na świecie wyniesie prawdopodobnie 65 mln ton, tj. będzie o 1% mniejsza niż w 2009 roku. Wzrost produkcji w Brazylii oraz w Indiach nie zdoła zniwelować rekordowego jej spadku w Argentynie oraz w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku produkcja wołowiny nadal będzie spadać. Stagnacji produkcji można oczekiwać w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych, spadku zaś w Argentynie, a także w Urugwaju. Dalej będzie rosła produkcja tego gatunku mięsa w Brazylii oraz w Indiach, ze względu na atrakcyjny poziom cen na rynku wewnętrznym oraz światowym. W 2010 roku do handlu trafi 7,6 mln ton wołowiny, tj. o 3% więcej niż przed rokiem. Mniejsze dostawy z Argentyny zostaną uzupełnione większą sprzedażą z Brazylii, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Zwiększony popyt na wołowinę w 2010 roku przyczynił się do powrotu cen tego gatunku mięsa do poziomu z 2008 roku. W 2010 roku zwiększył się import wołowiny do Rosji o 8% do 1 mln ton oraz do krajów azjatyckich, o 8,4% do 3 mln ton. Ze względu na redukcję podaży w Oceanii, osłabły dostawy wołowiny do Kanady, Japonii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. FAO przewiduje, że w 2011 roku utrzyma się wysoki popyt na wołowinę w Rosji, Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich oraz w Unii Europejskiej. Eksport będzie jednak ograniczony ze względu na redukcję stad bydła oraz droższe pasze. W 2010 roku produkcja mięsa wieprzowego wzrośnie zaledwie o 1% do 107 mln ton. Będzie to drugi tak słaby wzrost produkcji odnotowany w ciągu dekady. Mniejszej produkcji można oczekiwać w krajach UE oraz w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku wytwórczość tego gatunku mięsa na świecie wzrośnie o 2%, głównie dzięki zwiększonej produkcji w Chinach (dzięki wsparciu rządu) oraz w Brazylii (ze względu na silny popyt wewnętrzny). W krajach rozwiniętych rosnące ceny pasz przyczynią się do stagnacji produkcji tego gatunku mięsa. W 2010 roku dzięki silnemu popytowi eksportowemu do handlu trafi 6 mln ton wieprzowiny, tj. o 5% więcej niż przed rokiem. Rozbudzony popyt na wieprzowinę w br. przyczynił się do wzrostu jej cen o 30% w porównaniu z 2009 rokiem. W br. Stany Zjednoczone i kraje UE odnotowały gwałtowny wzrost eksportu tego gatunku mięsa. Dla porównania Brazylia zmuszona była zmniejszyć handel wieprzowiną ze względu na silniejszy niż się spodziewano popyt na rynku wewnętrznym. W 2011 roku popyt na ten gatunek mięsa na rynku światowym pozostanie silny, do czego przyczyni się odbudowa ekonomiczna rynku światowego. Rozbudowany popyt na wieprzowinę w Azji zostanie zaspokojony przez wyższe dostawy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Tym niemniej FAO ostrzega, że wysokie koszty pasz mogą spowodować zmniejszenie produkcji w najbliższych miesiącach, generując niepewność w stosunku do konkretnej ilości mięsa dostępnego do handlu w 2011 roku. W br. produkcja mięsa owczego i koziego pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do 2009 roku, i wyniesie 13 mln ton. Tymczasem prognoza FAO na 2011 rok zakłada wzrost produkcji na poziomie 4%. W 2010 roku w handlu znajdzie się prawdopodobnie 848 tys. ton tego gatunku mięsa, tj. o 1,9% więcej niż przed rokiem. Na wzrost ten złożą się większe dostawy z Oceanii. Spadek popytu w krajach Unii zostanie całkowicie zniwelowany przez większe zainteresowanie płynące z Bliskiego Wschodu i Chin. W br. silny popyt na mięso owcze przyczynił się do wzrostu cen na tym rynku. W 2011 roku utrzyma się rosnący popyt na mięso owcze w krajach Bliskiego Wschodu, nadal będzie rósł także eksport tego gatunku mięsa z Oceanii i Ameryki Południowej. Ograniczona podaż wołowiny i wieprzowiny w nadchodzącym roku rozbudzą prawdopodobnie silniejszy popyt na inne rodzaje białek zwierzęcych, przede wszystkim na drób. Rodzi to okazję do ekspansji eksportu tego gatunku mięsa.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAO, AgraNet
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand