W UE w bieżącym roku wyższa niż przed rokiem jest produkcja wieprzowiny. Jak podaje Komisja Europejska (KE) w pierwszych ośmiu miesiącach br. uboje trzody chlewnej wyniosły 14,4 mln t w porównaniu z 14,0 mln t w tym samym okresie przed rokiem. Oznacza to wzrost o 3,0 proc. Polska ma duży udział w zanotowanym wzroście - podają analitycy BGŻ.
W analizowanym okresie największy przyrost produkcji zanotowały Niemcy. W stosunku do wielkości zanotowanej przed rokiem uboje zwiększyły się o 116 tys. t, czyli 3 proc. Jednak zaraz za Niemcami plasuje się Polska ze wzrostem ubojów o 92 tys. t (9 proc.). Znaczące wzrosty produkcji zanotowały również Dania, Belgia i Wielka Brytania. W bieżącym roku produkcja rośnie w 19 z 27 krajów UE. KE przewiduje, że wzrost produkcji w całym bieżącym roku wyniesie 2,3 proc., co będzie odpowiadało dodatkowym 492 tys. t wieprzowiny w ekwiwalencie tuszy.
Dodatkowe mięso wyprodukowane w tym roku w UE w dużej części zwiększa dodatnie saldo wymiany handlowej z krajami trzecimi. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. saldo poprawiło się o 276 tys. t, gdyż jednocześnie spadł o 11 tys. t import i wzrósł o 265 tys. t eksport wieprzowiny z UE do krajów trzecich.
Pozostała część zwiększonej produkcji lokowana jest na rynku wewnętrznym. W warunkach niepewnego wzrostu gospodarczego i pogorszenia się sytuacji konsumentów w wielu krajach prowadzi to nieuchronnie do spadku cen wieprzowiny i trzody chlewnej. W rezultacie mimo rosnącej inflacji, w tym rosnących cen żywności, w 10 krajach UE w październiku mięso było tańsze niż rok wcześniej. Drożejące pasze i spadająca opłacalność produkcji żywca mogą za kilka miesięcy ten trend odwrócić.
 
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand