Grupa 20 największych gospodarek świata (G-20) ma powołać specjalną grupę roboczą, której zadaniem będzie przeanalizowanie wpływu czynników takich jak działania spekulacyjne na giełdach towarowych na kształtowanie się zmienności cen. Grupa powstaje z inicjatywy Francji, która postawiła sobie za cel nie tylko znalezienie dowodów na przypuszczenie, iż to właśnie przede wszystkim działania spekulacyjne stoją za „windowaniem cen”, ale również znalezienie środków przeciwdziałającym takim praktykom w przyszłości. Problem jest rozległy, a brak przejrzystości jest dodatkowym utrudnieniem w ocenie sytuacji. Powstanie również osobna grupa robocza badająca ewentualne powiązania pomiędzy cenami paliw kopalnych a cenami produktów rolnych.
Ostatnie zamieszki odnotowane w krajach położonych w północnej części Afryki, oraz Bliskiego Wschodu, w których tle są wysokie ceny żywności, udowadniają, że sytuacja jest poważna. W tym kontekście określanie wpływu czynników innych niż te brane pod uwagę przy analizie fundamentalnej, na kształtowanie się cen surowców rolnych nabiera szczególnego znaczenia.
Wszelkie przypuszczenia przewijające się w komentarzach rynkowych o ewentualnym wpływie czynników, pozornie nie związanych z rynkami rolnymi: takich jak spekulacja, czy biopaliwa, bez dogłębnej i obiektywnej analizy pozostają tylko przypuszczeniami.
Trzeba jednak pamiętać, że znalezienie prostych rozwiązań może nie być łatwe, o ile w ogóle okaże się możliwe. Po pierwsze, w przypadku spekulacji w grę wchodzą ogromni gracze - fundusze inwestycyjne czy banki, dla których najważniejsze jest wypracowanie jak największych zysków, a w grę wchodzą przecież pieniądze i to często bardzo duże pieniądze.
Z kolei, w przypadku bioetanolu, trzeba zdać sobie sprawę, że o ile rosnące niepokojąco zużycie amerykańskiej kukurydzy na cele biopaliwowe jest najprawdopodobniej jednym z czynników ostatnich wzrostów cen giełdowych kukurydzy (a na pewno na giełdzie w Chicago), to przyhamowanie „rozpędzonej lokomotywy” amerykańskiego przemysłu produkującego bioetanol, w sytuacji, kiedy USA traktują bioetanol jako alternatywne źródło paliw i część swojej strategii, pokrywając w ten sposób ok. 10% swojego zapotrzebowania na paliwa, jest mało prawdopodobne.
 
 
Źródło: komentarz własny FAMMU/FAPA na podstawie Reuters
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand