W dniu 25.02.2011 w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie w sprawie kastracji prosiąt, w którym udział wzięli przedstawiciele  branży trzodowej, organizacji broniących praw zwierząt oraz urzędnicy z departamentu D5 DG SANCO[1]. Hodowców i producentów trzody chlewnej reprezentowali min. członkowie COPA/COGECA[2], a wśród nich delegat z PZHiPTCh „POLSUS”.
Głównym celem spotkania była prezentacja Europejskiego Partnerstwa w kwestii kastracji trzody chlewnej, które powstało dzięki dobrowolnej inicjatywie uczestników branżytrzodowej z całej Unii. W wyniku prac specjalnej grupy roboczej ds. kastracji utworzono tzw. „Europejską deklarację w sprawie metod alternatywnych dla chirurgicznejkastracji świń”[3], którą do chwili obecnej podpisało 20 sygnatariuszy, w tym COPA/COGECA, Eurogroup for Animals, krajowe organizacje zrzeszające duńskich, holenderskich, niemieckich i włoskich hodowców trzody chlewnej, instytuty naukowe, Europejska Federacja Weterynarzy, przedstawiciele przemysłu mięsnego oraz sprzedaży detalicznej z Niemiec, Holandii i Danii itd. (pełna lista sygnatariuszy dostępna na stronie:  
Główne postanowienia deklaracji to:   „W pierwszej kolejności, od 1 stycznia 2012 r., w przypadku dokonywania chirurgicznej kastracji świń konieczne będzie przeprowadzenie jej przy zastosowaniu wzajemnie uznawanych metod wydłużonej analgezji lub znieczulenia.
Na kolejnym etapie i w perspektywie długoterminowej, stosowanie chirurgicznej kastracji świń powinno się zaprzestać do 1 stycznia 2018 r.”
Aby zagwarantować zaprzestanie kastracji chirurgicznej, udostępnione i wdrożone zostaną następujące środki:
a) wzajemnie uznawane metody oceny zapachu knura;
b) uznane w Europie metody referencyjne pomiarów każdego ze związków odpowiedzialnych za powstawanie zapachu knura;
c) metody szybkiego wykrywania zapachu knura w rzeźniach;
d) zmniejszanie ilości związków wywołujących zapach knura poprzez właściwą hodowlę lub zarządzanie hodowlą świń oraz odpowiednie ich karmienie;
e) systemy produkcji i zarządzanie niekastrowanymi samcami podczas chowu, transportu
i uboju, w celu zminimalizowania zachowań seksualnych i agresywnych.
Koszty zaprzestania kastracji chirurgicznej zostaną rozdzielone pomiędzy podmiotami gospodarczymi w łańcuchu.”
W Deklaracji uwzględniono wyjątek dla:„wieprzowiny zarejestrowanej w ramach systemu „gwarantowanych tradycyjnych specjalności” lub „oznaczeń geograficznych”(chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) lub chroniona nazwa pochodzenia (CHNP)) oraz wieprzowiny produkowanej do wykorzystania w tradycyjnych produktach wysokiej jakości wymienionych zgodnie z pkt 6, kastracja jest nie do uniknięcia, jeśli mają zostać zachowane obecne normy jakości”.
Deklaracja stanowi otwarte zaproszenie do przyłączenia się do opisanej dobrowolnej inicjatywy, skierowane do wszystkich podmiotów europejskiego sektora trzody chlewnej i europejskich sprzedawców detalicznych.
 
Kilka państw (Belgia, Dania, Holandia, Austria) zobowiązało się już do odejścia w dłuższej perspektywie od chirurgicznej kastracji świń. Niektórzy europejscy sprzedawcy detaliczni pozyskują już teraz wieprzowinę z niekastrowanych samców, szczepionych samców świń lub świń, które wykastrowano chirurgicznie z zastosowaniem znieczulenia lub analgezji.
Antonio Tavares, hodowca trzody chlewnej oraz przewodniczący grupy roboczej ds. wieprzowiny w COPA/COGECA, zaprotestował przeciwko „wyjątkowemu” traktowaniu świń, które są jednym z wielu gatunków zwierząt poddawanych kastracji chirurgicznej. Jeżeli procedura kastracji chirurgicznej, nawet tej wykonanej w znieczuleniu i z podaniem środków uśmierzających ból po zabiegu, zostanie zakazana dla świń, powinna też być zakazana dla zwierząt domowych (psów, kotów itd.)  oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich.
 
Dr inż. Katarzyna Skrzymowska


[1] DG SANCO – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w KE, D5 – Departament ds. Dobrostanu Zwierząt)
[2]COPA/COGECA - KomitetRolniczychOrganizacjiZawodowych/GlównyKomitetSpółdzielczosciRolniczej
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand