Od dłuższego czasu działania spekulacyjne na giełdach towarowych znajdowały się w kręgu podejrzeń, że mogą one być jednym z kluczowych czynników potęgujących zmienność cen na rynku surowców rolnych. Obecnie już mało kto kwestionuje zasadność tych podejrzeń, a kwestia zmienności cen i ograniczenia działań spekulacyjnych na giełdach stała się priorytetem francuskiej prezydencji w UE.
Pod koniec lutego br. posłowie Parlamentu Europejskiego wypowiedzieli się w kwestii zmienności cen żywności, opowiadając się jednocześnie za ograniczeniem działań spekulacyjnych na giełdach towarowych, które prawdopodobnie są jednym z ważniejszych czynników ją wywołujących. Przyjęto rezolucję, w której parlamentarzyści są za priorytetem w agendzie dla takich kwestii jak: zapasy żywności, spekulacja na giełdach towarowych, czy wzrost podaży żywności. Jednocześnie rezolucja identyfikuje zmiany klimatyczne i spekulację giełdową, jako dwie główne zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Członkowie PE chcą aby KE odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu strategii krajów członkowskich łagodzących skutki zmian klimatycznych oraz domagają się od Brukseli, aby nowo utworzona instytucja ESMA (European Security and Markets Authority) otrzymała większe uprawnienia, pozwalające na przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach towarowych. Parlamentarzyści opowiadają się też za ograniczeniem działań inwestorów na giełdach towarowych do mających rzeczywisty związek z rynkami rolnymi. Poza tym rezolucja nawołuje kraje do unikania restrykcji eksportowych, twierdząc, że to może prowokować większą niepewność i zakłócenia na rynkach, a tym samym potencjalnie prowadzić do wzrostów cen.
Nie wiadomo, na ile uda się w rzeczywistości wpłynąć na tak potężne instytucje jak giełdy towarowe. Niemniej jednak już samo rozpoznanie mechanizmów stojących na niekontrolowanymi, gwałtownymi wzrostami notowań giełdowych surowców rolnych, w tym przede wszystkim zbóż i oleistych, daje chociażby możliwość bardziej obiektywnej oceny czynników, które się za tym kryją. Staje się to tym bardziej istotne biorąc pod uwagę fakt, iż ceny giełdowe surowców rolnych w dużej mierze wpływają na kształtowanie się światowych tendencji cenowych i przekładają się na ceny żywności. W tym kontekście należy rozważyć czy obecnie tworzone analizy nie powinny wziąć „pod lupę” wpływu notowań giełdowych przede wszystkim na giełdach amerykańskich, w szczególności na giełdzie w Chicago, na kształtowanie się światowych cen surowców rolnych?
 
 
Źródło: komentarz FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand