Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Europejskim Centrum Prewencji i Zwalczania Chorób (ECDC) opublikowały raport za 2009 r. na temat występowania zoonoz, czyli chorób zakaźnych przenoszonych ze zwierząt na ludzi, a także chorób pochodzenia pokarmowego. Zgodnie z raportem, liczba przypadków salmonellozy wśród mieszkańców UE zmniejszyła się w 2009 r. o 17% do 108 614 wobec 131 468 w 2008 r. Oznacza to spadek liczby zachorowań już piąty rok z rzędu. W stosunku do 2004 r., gdy liczba zakażeń wynosiła 196 tysięcy, zmniejszyła się o połowę. Liczba stad kur niosek w UE zakażonych salmonellą spadła w ciągu roku do 3,2% wobec 3,5% w 2008 r. Według raportu, główną przyczyną postępów w tym zakresie jest wdrożenie od 2003 r. programów walki z salmonellozą we wszystkich państwach członkowskich UE. Ustanowione zostały wtedy cele wspólnotowe dotyczące zmniejszenia występowania salmonelli w stadach hodowlanych i towarowych kur niosek i indyków oraz w stadach towarowych kur, kurcząt brojlerówi indyków. Każde państwo członkowskie realizuje swój krajowy program zwalczania salmonelli służący realizacji celu wspólnotowego. W 2009 r. 17 państw członkowskich wypełniło cel wspólnotowy w zakresie występowania salmonelli w stadach hodowlanych kur niosek, a 18 państw uzyskało ten cel w stadach towarowych kurcząt brojlerów.
Najczęściej występującą zoonozą w UE jest nadal kampylobakterioza, wywołana przez bakterie z rodzaju Campylobacter. W 2009 r. w państwach UE zanotowano 198 252 przypadki tej choroby wśród ludzi, co oznacza 4% wzrost wobec 190 566 zachorowań w 2008 r. Najczęstszym źródłem zakażenia kampylobakteriozą jest spożycie niedogotowanego lub niedopieczonego mięsa drobiu, zanieczyszczonego bakterią, obróbka mięsa lub kontakt ze skażonymi ptakami
 
 
ŹródŁo: FAMMU/FAPA na podst. EFSA
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand