W 2010 r. w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost obrotów. Wartość eksportu tej grupy produktów zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 16,9% do 494 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 15% do 1229,5 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 735,5 mln EUR wobec minus 646,9 mln Euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.
W 2010 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. W 2010 roku wartość importu osiągnęła 1229,5 mln EUR, tj. o 15% więcej w stosunku do roku 2009. W strukturze towarowej tradycyjnie największy udział miały makuchy oleistych głównie śruta sojowa. Wartość zakupów śruty sojowej w 2010 roku zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 11% do około 596,2 mln EUR, przy 9% wzroście ich wolumenu do ok. 1,93 mln ton.
W 2010 roku zaobserwowano istotny wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 494 mln EUR, tj. o 17% w stosunku do 2009 r., natomiast wolumen eksportu wzrósł w tym okresie o 7% do 1308,6 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem nasion, margaryn oraz w mniejszym stopniu śrut. Należy odnotować kolejny z rzędu wzrost ilości eksportowanych śrut (przy niewielkim wzroście wartości sprzedaży). W 2010 r. wobec 2009 roku o 11% wzrosła wartość eksportowanej śruty rzepakowej z 79,3 mln Euro do 88 mln Euro przy wzroście wywożonej ilości do 598,4 tys. ton (+9%). Największe przychody z eksportu spośród nasion oleistych i produktów przetwórstwa Polska osiągnęła dzięki olejowi rzepakowemu, bowiem wyeksportowano jego 229,7 tys. ton (+26%) za 170,8 mln Euro (+34%).
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZ
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand