W dn. 8 kwietnia br. opublikowano rozporządzenia Komisji (UE) nr 335/2011, 336/2011 i 337/2011 z dn. 7 kwietnia 2011 r. dotyczące dodatków paszowych dla drobiu. Rozporządzenie nr 335/2011 zmienia rozporządzenie (WE) nr 1091/2009 w odniesieniu dominimalnej zawartości preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-betaglukanazy jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych. Dozwolona dawka obu preparatów została obniżona. Rozporządzenie nr 336/2011 zmienia rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego BacillusamyloliquefaciensCECT 5340 w paszy dla kurcząt rzeźnych zawierającej diklazuril, sól sodową monenzyny i nikarbazynę. Rozporządzenie nr 337/2011 dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy jako dodatku paszowego polepszającego strawność dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników. Posiadaczem zezwolenia jest firma DaniscoAnimialNutrition. Nowe rozporządzenia wchodzą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym UE.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand