Francja sprawująca obecnie prezydencję w grupie G8 i G20 nadal stara się podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie zmienności cen produktów rolnych. Kwestie te mają być przedmiotem dyskusji podczas spotkania ministrów rolnictwa G-20 w Paryżu, które planowane jest na czerwiec br. Wiele przedstawicieli francuskiego agrobiznesu jest przekonanych, że należy dążyć do wprowadzenia ogólnoświatowego systemu zarządzania, w celu uregulowania cen i handlu na giełdach towarowych.
W ostatnich kilku sezonach światowy rynek doświadczył niespotykanej od dłuższego czasu zmienności cen, której przyczyny wykraczają poza bilans zbóż czy innych produktów rolnych. Ocenia się, że znaczący udział w potęgowaniu wzrostów cen miały spekulacje na giełdach towarowych. Wśród innych istotnych czynników wymienia się rosnące zużycie zbóż i oleistych na biopaliwa, stymulowane wysokimi cenami ropy oraz rosnące zużycie zbóż na produkcję zwierzęcą w krajach rozwijających się (takich jak Chiny) wraz ze zwiększającą się konsumpcją mięsa.
Dogłębne rozpoznanie i wyjaśnienie tych mechanizmów oraz podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się niekontrolowanych, nadmiernych zwyżek cen w przyszłości ma ogromne znaczenie dla światowego rynku. Coraz więcej analityków i ośrodków badawczych jest zdania, że działania spekulacyjne spowodowały powstanie tzw. bańki spekulacyjnej w deficytowym sezonie 2007/’08, ale również 2010/’11. Podczas gdy jedni liczyli krociowe zyski inni – a mówi się nie o jednostkach, a o kilkudziesięciu milionach istnień ludzkich - zostali postawieni na skraju ubóstwa. Według oszacowań Banku Światowego, od czerwca ub.r. około 44 milionów ludzi na świecie zostało zepchniętych w ubóstwo. W tle ostatnich zamieszek i niestabilności politycznej w niektórych krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu znalazły się również wysokie ceny żywności.
W tym kontekście wydaje się, że obecne priorytety francuskiej prezydencji w G20 są niezwykle potrzebne dla przywrócenia większej stabilizacji na światowym rynku żywnościowym. Bank Światowy i FAO zadeklarowały swój udział w pracach ministrów G20 w tym zakresie.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand