W dniach 19-21 maja br. w Munster w Niemczech  miał miejsce coroczny kongres stowarzyszenia EPP (European Pig Producers = Europejskie Stowarzyszenie Producentów Świń). Ponad 300 reprezentantów z 13 krajów Unii, w tym z Polski, wzięło udział w intensywnych obradach nad obecną sytuacją oraz prognozą na przyszłość dla europejskiego sektora trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w tej dziedzinie. Uczestnicy kongresu mieli okazję dogłębnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania sektora produkcji trzody chlewnej, funkcjonowania ubojni oraz systemu sprzedaży detalicznej w Niemczech. Pełne rzeczowych informacji wykłady uzupełniono wizytami w ubojniach: Tonnies i Westfleisch oraz fermach świń i stacji inseminacji, podczas których informacje teoretyczne można było skonfrontować z codzienną niemiecką praktyką.
Podczas kongresu dyskutowano również o bardzo istotnych zagadnieniach dotyczących dobrostanu i zdrowia zwierząt, a zwłaszcza o dyrektywie nakazującej wprowadzenie grupowego systemu utrzymania loch prośnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku we wszystkich krajach UE.
Poruszono również kwestię coraz większego nacisku konsumentów oraz różnych organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony zwierząt, zwłaszcza w zachodniej Europie, na branżę produkcji trzody chlewnej. Podkreślano konieczność prowadzenia spokojnego i rzeczowego dialogu z przedstawicielami organizacji konsumenckich oraz obrońców praw zwierząt, w celu uzyskania konsensusu pomiędzy ich oczekiwaniami a możliwościami adaptacji sektora produkcji trzody chlewnej, mięsa i sprzedaży detalicznej.
 
dr inż. Katarzyna Skrzymowska
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand