Według najnowszych wyników badań GUS, pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec marca br. spadło o 6,3% wobec analogicznego okresu 2010 r. do 13,100 mln szt. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup hodowlanych stada: prosiąt o 6,7%, warchlaków o4,3%, tuczników o 4,7% oraz trzody chlewnej na chów o 15,3%, w tym loch na chów o 15,6%. Jest to najniższy stan pogłowia świń, od 1964 r.. Tym samym trend wzrostowy w chowie obserwowany od lipca 2009 r. do lipca 2010 r., po poprzednim głębokim spadku w latach 2007-2009, został załamany. W 2008 r. Polska z eksportera netto wieprzowiny przekształciła się w jej importera. Obecna sytuacja jest wynikiem znacznego spadku opłacalności produkcji żywca wieprzowego, na skutek spadku cen skupu i cen targowiskowych przy jednoczesnym wzroście cen pasz. W 2010 r. średnia cena skupu trzody chlewnej wynosiła 3,89 zł/kg i była o 15,8% niższa od ceny z 2009 r., a cena targowiskowa obniżyła się o 15,1% do 3,83 zł/kg. W tym samym czasie ceny skupu zbóż paszowych wzrosły o 21,7%, a ziemniaków o 13,7%. Niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne chowu świń utrzymują się również w tym roku. Pomimo, że w I kwartale 2011 r. wzrosły zarówno ceny skupu, jak i ceny targowiskowe żywca, odnotowano również znaczny wzrost cen pasz. W marcu br. ceny skupu trzody wzrosły o 13,6% do 4,23 zł/kg, a ceny targowiskowe o 15% do 4,13 zł/kg w skali roku. Ceny skupu zbóż podstawowych były w marcu br. ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, a ceny targowiskowe o 88,3% wyższe. Spadek opłacalności chowu trzody skutkuje spadkiem popytu na prosięta i obniżką ich cen. W marcu br. cena prosiąt na targowiskach wynosiła średnio 104 zł/szt. – o 31,4% mniej niż przed rokiem.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. GUS z dn. 17.05.2011
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand