Podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa UE w dn. 17 maja 2011 r. dyskutowano na temat przyszłości unijnego sektora trzody chlewnej. Komisja Europejska przedstawiła wnioski opracowane przez Rozszerzoną Grupę Doradczą ds. Wieprzowiny. Grupa skupiająca  ekspertów z państw członkowskich została utworzona w lutym br., w celu analizy sytuacji sektora w świetle kryzysu dioksynowego w Niemczech oraz pogarszającej się opłacalności produkcji. Na kolejnych posiedzeniach plenarnych grupy w dn. 8 lutego, 4 marca, 1 kwietnia i 8 maja br. Omawiano średnio- i długoterminowe perspektywy dotyczące konkurencyjności produkcji wieprzowiny w UE i wypracowano końcowe stanowisko. Przedstawiając wnioski grupy komisarz Dacian Cioloş podsumował, że nie istnieje żaden „złoty środek”, który zapewniłby unijnemu sektorowi wieprzowiny żywotność ekonomiczną i rozwiązanie problemów. Zdaniem ekspertów, dla przyszłości sektora najważniejsza jest konkurencyjność, którą można osiągnąć za pomocą innowacyjności, lepszej integracji między producentami i przetwórcami, dostosowaniu strukturalnemu oraz wysokiej jakości produkcji. Pomimo obecnych problemów sektora, do których należą m.in. wysokie koszty produkcji ze względu na rosnące ceny pasz, eksperci zwrócili uwagę na pozytywne sygnały – w tym głównie wzrost popytu na rynkach zagranicznych, głównie w Rosji i Chinach. Z tego względu produkcja powinna być w większym stopniu skierowana na eksport, gdyż rynek wewnętrzny UE ma niewielki potencjał wzrostu. Zdaniem członków grupy, oprócz kontynuacji subsydiów eksportowych, należy wprowadzić systemy ubezpieczenia eksportu. Komisja ma opracować wiele narzędzi dla sektora wieprzowiny w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej – m.in. mechanizm lepszego przewidywania kryzysów, zwiększenie promocji w UE i w krajach trzecich oraz wzmocnienie pozycji producentów i ich organizacji. Niektóre państwa członkowskie były jednak rozczarowane mało konkretnymi wnioskami grupy. Delegacja belgijska domagała się opracowania szczególnych propozycji dotyczących uzależnienia UE od dostaw pasz białkowych z krajów trzecich. Belgia ubolewała również z powodu odrzucenia jej propozycji utworzenia mechanizmu ograniczającego zmienność cen w sektorze wieprzowiny.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Rada UE. Agra Facts z dn. 17.05.2011
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand