W I kwartale 2011 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło blisko 378 mln euro. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 125,7 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 71,1 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 130,9 mln euro. Import wieprzowiny do naszego kraju utrzymał się na wysokim pułapie ponad 106 tys. ton. Wartość tego importu wyniosła 200,2 mln euro. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -69,3 mln euro. W I kwartale 2011 roku Polska wyeksportowała także 52,4 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o blisko16%) o wartości około 164 mln euro oraz 8,8 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 40%) o wartości 25,8 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie blisko -2,1 mln euro. O ujemnym saldzie zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywca drobiowego, przy równoczesnym spadku wartości eksportu bydła oraz świń. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 24,2 mln euro, tj. o blisko 3%mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się o około 16% do 12,1 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 49 tys.sztuk, czyli 67% eksportu), do Rosji (około 13 tys. sztuk, 17% eksportu) oraz na Litwę, na Łotwę, a także do Niemiec i na Białoruś. W I kwartale 2011 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości27 mln euro, tj. o 6% mniejszej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się aż oponad 43% do 20,3 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Danii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Słowacji. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie37,4 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o około 2% mniejszej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów zwiększyła się jednak o ponad 16% do blisko 120 mln euro.W I kwartale br. wyeksportowano z Polski 7,5 tys. ton kiełbas o wartości 20,2 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, do Dani, na Litwę, do Niemiec, do Czech, do Irlandii ,na Słowację oraz wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł4,8 tys. ton i był o 12,3% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu także się obniżyła, o4% do nieco ponad 19 mln euro. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i obliczeń własnych. W 21 tygodniu br. ceny trzody chlewnej w wielu państwach członkowskich UE ponownie obniżyły się. Tendencja spadkowa w całej Europie Środkowej podąża za Niemcami, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia ceny obniżyły się o 2,7% do 1,446 EUR/kg. Podobna redukcja notowań miała również miejsce w Holandii (o 2,7% do 1,398 EUR/kg), Francji (o 3,1% do 1,550 EUR/kg), Austrii(o 3% do 1,366 EUR/kg) i Belgii (o 2,5% do 1,433 EUR/kg). Żywiec wieprzowy potaniał również nieznacznie w Hiszpanii (o 1,1% do 1,695 EUR/kg), co jest nietypowym zjawiskiem w tym kraju jak na tę porę roku, na początku sezonu wakacyjnego. Hiszpańskie ceny obniżyły się po raz pierwszy od 40 tygodnia 2010 r. Brytyjska trzoda (1,733 EUR/kg, bez zmian w ciągu tygodnia), jest teraz nawet droższa od hiszpańskiej, która do tej pory przewodziła notowaniom na unijnym rynku. W Danii ceny utrzymują się na takim samym poziomie od miesiąca (1,516 EUR/kg), głównie ze
względu na wzmożony eksport do krajów trzecich. Ceny netto skupu trzody chlewnej w Polsce w tygodniu do 22 maja br. wynosiły 4,44 zł/kg, obniżając się w stosunku do poprzedniego tygodnia o2,2%. Wielu analityków i uczestników rynku twierdzi, że notowania trzody w UE osiągnęły już swój najniższy poziom. Poprawa warunków pogodowych i korzystne prognozy sprzyjają wzmożonemu popytowi, co może być szansą na odwrócenie tendencji spadkowej w najbliższych tygodniach. Wzrost cen trzody jest mocno oczekiwany przez producentów również ze względu na spodziewaną dalszą zwyżkę kosztów pasz.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. ThePigSite z dn. 24.05.2011, MRiRW z 26.05.2011
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand