Według prognoz FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 2011 roku produkcja mięsa ogółem na świecie wzrośnie tylko o 1% do 294 mln ton. Wzrost ten w dużej mierze zostanie osiągnięty dzięki większej produkcji mięsa wieprzowego oraz drobiu. Produkcja mięsa wołowego oraz owczego/koziego zwiększy się nieznacznie ze względu na trwającą przebudowę stad zwierząt. W br. do światowego handlu trafi 26,8 mln ton mięsa, tj. o 2,4% więcej niż przed rokiem. Na wzrost ten wpłynie silny popyt importowy utrzymujący się w krajach azjatyckich, które odczuwają braki podażowe oraz wysoki poziom cen. Największy wzrost eksportu będzie dotyczył mięsa wieprzowego, drobiu oraz mięsa wołowego. Handel mięsem owczym oraz kozim nadal będzie znajdował się w stagnacji, ze względu na ograniczone dostawy mięsa pochodzące od tradycyjnych jego wytwórców na świecie. Spożycie mięsa ogółem na świecie przypadające na jednego mieszkańca utrzyma się na poziomie ubiegłego roku wynosząc 41,9 kg/osobę. W krajach rozwijających się wzrośnie ono do 32 kg/osobę, natomiast w krajach rozwiniętych pozostanie na poziomie z 2010 roku, wynosząc 78,4 kg/osobę. Według prognoz FAO w najbliższych miesiącach ceny mięsa na świecie utrzymają trend wzrostowy, czemu będzie sprzyjać silny popyt importowy oraz ograniczona podaż mięsa kierowana do handlu.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAO Food Outlook czerwiec 2011
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand