Dzięki rosnącemu eksportowi* ceny wieprzowiny w krajach UE opierają się sezonowemu spadkowi, który zazwyczaj ma miejsce na początku października. Według danych Komisji Europejskiej w połowie października br. cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się na poziomie 155,18 euro/100 kg, i była o 12,8% wyższa w stosunku do poziomu sprzed roku. Ceny wieprzowiny na niektórych rynkach Wspólnoty (w tym we Francji, w Polsce i we Włoszech) wykazywały trend wzrostowy po raz pierwszy od końca lipca br. Ma to związek ze spadkiem podaży świń kierowanych na ubój. Podobną tendencję obserwuje się także w Danii, gdzie ceny rosną od kilku tygodni, ze względu na niższą podaż. W połowie października br. cena reprezentatywna wieprzowiny w Danii wynosiła 142,52 euro/100 kg, tj. była o 13% wyższa niż przed rokiem. We Francji cena reprezentatywna wieprzowiny kształtowała się na poziomie 146,00 euro/100 kg wobec 128 euro/100 kg przed rokiem. Najwyższy wzrost ceny (o ponad 20%) reprezentatywnej wieprzowiny zanotowano jednak we Włoszech, gdzie osiągnęła ona poziom 190,77 euro/100 kg (od końca lipca br. wzrosła aż o 9,3%). W Niemczech cena reprezentatywna wieprzowiny utrzymuje się na stabilnym poziomie. Biorąc pod uwagę silny popyt na rynku wewnętrznym oraz za granicą trend ten będzie prawdopodobnie kontynuowany w najbliższych tygodniach. W Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii ceny wieprzowiny nieznacznie się obniżyły, ale i tak pozostawały one na dużo wyższym poziomie niż przed rokiem. Obecne wzmocnienie cen wieprzowiny w Unii jest odbiciem podobnych trendów na rynku światowym. W Kanadzie, w

Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach obserwuje się znaczny wzrost cen zarówno żywca, jak i mięsa wieprzowego.

*W miesiącach styczeń-sierpień br. kraje Unii Europejskiej wyeksportowały poza Wspólnotę łącznie ponad 2 mln ton wieprzowiny (w wadze produktu), tj. o 23,4% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wzrost ten osiągnięto dzięki zwiększonym dostawom do Chin (wzrost o 95% do 220,6 tys. ton) oraz do Korei Południowej (wzrost o 113% do 140,6 tys. ton). W omawianym czasie zwiększył się także eksport unijnej wieprzowiny do Japonii (wzrost o 3% do około 153 tys. ton), do Rosji (wzrost o 7% do 560,8 tys. ton), na Filipiny (wzrost o 12% do 66,5 tys. ton), do Hongkongu (wzrost o 35% do około 338 tys. ton) oraz na Białoruś (wzrost o 89% do 67,6 tys. ton).

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska, analiza własna

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand