Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (FAS/USDA), w 2012 r. produkcja wieprzowiny na świecie wzrośnie o 2,3% wobec 2011 r. do poziomu 103,4 mln ton. Na wzrost globalny wpłynie głównie odbudowa hodowli świń w Chinach i Korei Płd. oraz dobre wyniki u światowych eksporterów – w USA, Brazylii, a także w Rosji. W Korei Płd. produkcja mięsa wieprzowego wzrośnie o 21% na skutek procesu odtwarzania pogłowia zdziesiątkowanego w tym roku przez epidemię pryszczycy. Jednak umowa o wolnym handlu z UE, która weszła w życie w tym roku, spowoduje prawdopodobnie wzrost konkurencyjności unijnej wieprzowiny i spadek rodzimej produkcji. W Chinach produkcja wzrośnie o ok. 4% do 51,3 mln ton z uwagi na gwałtowny wzrost cen i ostatnie działania rządu chińskiego, jak np. subsydia do produktywności loch. Blisko 2% wzrost produkcji w USA do 10,5 mln ton nastąpi dzięki większej wydajności chowu trzody. USDA prognozuje, ze rosyjska produkcja drobiu wzrośnie o ok. 3% do 2 mln ton w wyniku znacznych inwestycji ze strony państwa, subsydiowaniu produkcji pasz oraz zmniejszeniu kontyngentów importowych. Amerykanie przewidują, że w 2012 r. światowy import wieprzowiny obniży się o 4% do 6 mln ton. Rosja zakupi na rynkach zagranicznych prawdopodobnie o jedną czwartą mniej mięsa wieprzowego niż w br. (700 tys. ton), sprzyjać temu będą niższe o 30% kontyngenty importowe oraz działania rządu zmierzające do zwiększenia krajowej produkcji. Korea Płd. ograniczy przywóz o 20% do 500 tys. ton, pozostanie on jednak na wyższym poziomie niż w 2010 r. sprzed epidemii pryszczycy. Bezcłowy kontyngent importowy wprowadzony w celu zwiększenia zakupów w 2011 r. prawdopodobnie nie zostanie przedłużony na rok przyszły. Wyższa produkcja mięsa w Japonii wpłynie na ograniczenie przywozu. Meksyk sprowadzi o 3% wieprzowiny więcej niż przed rokiem (650 tys. ton) na skutek wzrostu konkurencyjności w stosunku do innych gatunków mięsa. Ponadto, spodziewane ograniczenie przez Meksyk ceł odwetowych w imporcie szynek i łopatek z USA spowoduje wzrost konkurencyjności amerykańskiej wieprzowiny. Import Chin będzie o ok. 2% wyższy i wyniesie ok. 560 tys. ton, ponieważ rozwijająca się produkcja krajowa nie będzie w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Największy w skali globu eksporter – Stany Zjednoczone zwiększą dostawy wieprzowiny o 3% do 2,3 mln ton, gdyż wzrost zapotrzebowania Chin i Meksyku zrównoważy spadek zakupów Korei Płd. i Rosji. Unia Europejska dostarczy o 5% mniej mięsa wieprzowego (1,9 mln ton), ze względu na ograniczoną podaż oraz słabszy popyt ze strony najważniejszych rynków zbytu (Rosja i Korea Płd.). Brazylia zmniejszy eksport o 2% do 570 tys. ton, głównie z uwagi na wprowadzenie przez Rosjan zakazu importu z kilku stanów tego kraju. Brazylijczycy zwiększą natomiast dostawy do Hongkongu i Argentyny.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAS/USDA, październik 2011 r.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand