Wystawy rolnicze są od lat wpisanymi w kalendarz i krajobraz ważnymi wydarzeniami. Bardzo ważną częścią tych wystaw są zwierzęta gospodarskie, w tym trzoda chlewna. Wystawy są miejscem kontaktów rolników i odbiorców ich produktów, potencjalnych konsumentów wieprzowiny. W trakcie wystaw zwierząt gospodarskich a zwłaszcza najlepszych zwierząt zarodowych, jest promowana praca hodowlana i upowszechniany postęp hodowlany. Bardzo wartościowe zwierzęta hodowlane prezentowane w efektowny sposób znajdują nabywców i trafiają do dalszej hodowli podnosząc efektywność produkcji i jakość surowców pochodzenia zwierzęcego. Wreszcie wystawy są miejscem prezentacji zwierząt przed publicznością pochodząca z miast. Jest to szczególnie ważne dla upowszechniania informacji o produktach pochodzenia zwierzęcego, popularyzowania ich wartości i kreowania więzi między producentami artykułów spożywczych a ich konsumentami. Organizacja wystaw a zwłaszcza prezentacja zwierząt gospodarskich generuje pewne koszty, które jednak są niewspółmiernie małe w proporcji do uzyskiwanych efektów. W ostatnim czasie organizacja wystaw była wspierana ze środków różnych Funduszy Promocji, w tym przede wszystkim ze środków Funduszu Promocji Mleka. Wystawy świń hodowlanych były wspierane, staraniem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zgodnie z jednym z priorytetowych celów ustawy o funduszach promocji (Dz.U. 09.97.799 z późn. zm. cel c) „ udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń (…)”.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” niniejszym informuje, że wzorem lat 2010-2011 r. złożył w dniu 18.08.2011 r. do Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (FPMWp) projekt zadania pt. „Promocja materiału hodowlanego podczas targów i wystaw w 2012 r.”, którego budżet przeznaczony byłby na organizację 20 regionalnych wystaw zwierząt hodowlanych organizowanych przez lokalne oddziały ODR i Izb Rolniczych. W dniu 14.12.2011 r., Komisja Zarządzająca FPMWp, w drodze głosowania większością głosów, odrzuciła projekt zadania, podejmując decyzję o nie wprowadzeniu tego zadania do przyszłorocznego budżetu Funduszu. Członkowie Komisji głosowali w następujący sposób:

ZA WPROWADZENIEM PROJEKTU DO BUDŻETU NA ROK 2012:

Jan Biegniewski – PZHiPTCh „POLSUS”

Waldemar Świdrowski – PZHiPTCh „POLSUS”

Marek Kowalski – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Andrzej Frąckowiak – Krajowa Rada Izb Rolniczych

 

PRZECIWKO WPROWADZENIU PROJEKTU DO BUDŻETU NA ROK 2012:

Ireneusz Góra - Krajowe Zrzeszenie Grup Producentów Rolnych

Janusz Walczak –  Związek  Rolników Indywidualnych  „Solidarność”

Anna Olewnik-Mikołajewska – Związek Polskie Mięso

Zbigniew Nowak - Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

 

Oznacza to, że nie będzie w roku 2012 finansowego wsparcia ze strony FPMWp na organizację i uczestnictwo w regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych dla oddziałów ODR i IR oraz hodowców trzody chlewnej.

Nie ukrywamy zaskoczenia decyzją Komisji Funduszu, zważywszy na fakt, że projekt POLSUS był jedynym projektem złożonym na rok 2012, który miał za zadanie zachęcić wielu polskich hodowców do udziału w krajowych wystawach regionalnych. Nie znamy uzasadnienia decyzji podjętej przez Komisję Zarządzającą FPMWp.

Środki finansowe gromadzone w Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pochodzą od rolników produkujących trzodę chlewną i oburzające jest, że na cel zgodny z ustawą i bezpośrednio związany z hodowcami i producentami trzody ich nie przeznaczono!

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand