Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec listopada 2011 r. wynosiło 13052,2 tys. szt. i w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. było niższe o 11,7%. Był to najniższy stan polskiego stada świń od 1964 r. Spadła liczebność wszystkich grup hodowlanych, a w największym stopniu prosiąt o wadze do 20 kg (-17%) oraz loch na chów (-15,3%). W stosunku do liczebności stada z lipca 2011 r. pogłowie trzody chlewnej w listopadzie było niższe o 3,4%, a loch na chów – o 4,5%. W gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało się ponad 84% krajowego pogłowia trzody, populacja świń spadła w skali roku o 13,4%. Mniejszy spadek liczebności świń (-9,4%) miał miejsce w sektorze publicznym (niecałe 1% pogłowia). W strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt i świń z przeznaczeniem na chów, a zwiększył udział warchlaków i świń o wadze 50 kg i powyżej z przeznaczeniem na ubój. Stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce odnotowany pod koniec listopada odzwierciedla dalsze pogłębienie się trendu spadkowego, obserwowanego od pierwszego kwartału 2011 r. Jest on wynikiem niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej wysokimi cenami pasz. Opłacalności tuczu nie poprawiły w istotny sposób wyższe ceny żywca wieprzowego w skupie i na targowiskach w 2011. wobec roku poprzedniego. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w okresie od stycznia do listopada 2011 r. wyniosła 4,44 zł/kg i była o 14,3% wyższa od ceny z analogicznego okresu 2010 r. W tym samym czasie wzrost cen na targowiskach wyniósł 19,9% do 4,57 zł/kg. Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 11 miesięcy 2011 r. wynosiła 80,97 zł/dt była o 50,8% wyższa od tej z tego samego okresu 2010 r. Relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta w listopadzie 2011 r. wyniosła 6,6, przy poziomie 10-11 przyjętym za opłacalny dla tuczu. W porównaniu z listopadem 2010 r. wskaźnik ten wzrósł jednak o 6,5%. Niska opłacalność chowu świń miała wpływ na ceny prosiąt. W okresie od stycznia do listopada ub. r. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 118 zł i była o 10,5% niższa niż przed rokiem.

 

Źródło: FAPA/FAMMU na podst. GUS z dn. 27.01.2012

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand