Komisja czterema decyzjami - UE/81,82,83,84/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku (na mocy rozporządzenia 1829/2003) zezwoliła na wprowadzenia do obrotu na terenie UE produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie 4 odmiany soi do importu i przerobu (poza uprawą): MON87701 f-y Monsanto, 356043 f-y Pionier, A5547-127 f-y Bayer Cropscience oraz 40-3-2 f-y Monsanto. (Wcześniej 17 stycznia br. nowo ustanowiony komitet odwoławczy nie uzyskał jednak kwalifikowanej większości głosów.) Produkty z tych odmian lub składniki mogą teraz być stosowane w żywności i paszach (czy innych produktach poza żywnością i paszą). Wszelkie istotne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia WE/1829/2003. Posiadacz zezwolenia zapewnia realizację planu monitorowania skutków dla środowiska wprowadzenia tych odmian oraz składania corocznych sprawozdań do KE. Zezwolenie ważne jest 10 lat od daty notyfikacji.

 

 

Internet: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:040:SOM:PL:HTML

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Dziennik Urzędowy KE

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand